Hukuk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi sünni olmayan mezheplerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Şafiilik
Soru Açıklaması
2.
Fetih sırasında gazilere dağıtılmış veya eski sahiplerinin elinde bırakılmış yahut sahipleri göç ederek muhacirlere verilmiş ya da sahipleri topluca Müslüman olmuş yahut da devletçe halka satılmış olan arazi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mülk arazi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda aydınlar sınıfı grubundan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uzlar
Soru Açıklaması
4.
Hitit’te üç derece mahkemesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Kral Mahkemesi; Âyân Mahkemesi, .............Mahkemesi.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Aksakallar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Sumer’in ve insanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kuralları olan yasanın adıdır? 
Doğru Cevap: "A" Urukagina Yasaları
Soru Açıklaması
6.
İslam hukukunda kadının kocasının mehrini geri vermek şartıyla anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Muhâlaa
Soru Açıklaması
7.
Hammurabi Kanunnâmesinde hangi suçun fâilleri “bağlanarak nehre atılma” cezası ile cezalandırmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Zina eden evli kadın
Soru Açıklaması
8.
Hürler ve köleler ayrımına, ırk esasına dayalı bir ayrımcılık da ekleyen hukuk aşağıdaki hangi devlete aittir?
Doğru Cevap: "E" İbrani Hukuku
Soru Açıklaması
9.
Göktürklerde herhangi bir görevde bağlı olmayan veliahda ne isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Teğin
Soru Açıklaması
10.
Fetih sırasında gazilere da­ğıtılmış veya eski sahiplerinin elinde bırakılmış yahut sahipleri göç ederek muha­cirlere verilmiş ya da sahipleri topluca Müslüman olmuş yahut da devletçe halka satılmış araziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mülk arazi
Soru Açıklaması
11.
Son İmparatorluk Dönemi'nde imparatorun asker bulmakta güçlük çekmesinin nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Hrıstiyanları kabul etmeyenlerin inançlarına aykırı savaşlara katılmak istememesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukukun incelenmeye değer bir alan olduğunun kanıtları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Belli bir zümreye ait olması
Soru Açıklaması
13.
İbrani hukukuna göre organ kaybı ile sonuçlanan bir yaralanmanın cezası nedir?
Doğru Cevap: "B" Suçlunun aynı organının kaybının gerçekleştirilmesi
Soru Açıklaması
14.
Hangi yılda Uygur Devleti'nde saltanatın babadan oğula geçme dönemi bitmiş amca çocukları, küçük kardeşler ve yeğenler de tahtta söz sahibi olmaya başlamışlardır?
Doğru Cevap: "E" 795
Soru Açıklaması
15.
Hint Hukuk Tarihinde taşınmazlar sadece üç kasta verilirdi, aşağıdakilerden hangisi bunlardandır?
Doğru Cevap: "D" Kşatriyalar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Sumerce yazılmış kanunlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Hammurabi
Soru Açıklaması
17.
Sümerlerde evlenme akdinde, erkeğin evleneceği kadına vereceği Nudunnu aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Evlilik Hediyesi, Mehir
Soru Açıklaması
18.
Uygurlarda devlet hazinesi için vergi toplamakla görevli olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tutuk
Soru Açıklaması
19.
Levirat nedir?
Doğru Cevap: "A" Babaların ölümünden sonra oğulların üvey anneleri ile, büyük kardeşlerinin ölümünden sonra küçük kardeşlerin yengeleri ile evlenmeleri
Soru Açıklaması
20.
Kadim dönemde adalet kavramı ne ile sembolize edilirdi?
Doğru Cevap: "E" Güneş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.