II. BALKAN SAVAŞI 1913

Osmanlı’nın Balkanlardan çekilmesi Balkanlarda siyasi bir otorite boşluğunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bulgaristan’ın daha fazla toprak kazanmış olması diğer Balkan ülkelerinin Bulgaristan’a cephe almasına yol açmış ve bu sefer de Bulgaristan’a karşı Balkan İttifakı kurulmuştur.

I. Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı’na katılmıştır.

Osmanlı fırsattan yaralanarak Midye-Enez Hattı’nın batısına geçmiş ve Bulgaristan’a saldırmıştır. Edirne ve Kırklareli’ni ele geçiren Osmanlı kuvvetleri Meriç Nehri’nin batısında bulunan Dimetoka bölgesini de topraklarına katmıştır.  Tüm cephelerde yenilen Bulgaristan barış istemek zorunda kalmıştır.

 Türk ordusu II. Balkan Savaşı’nda yalnız Bulgaristan ile savaşmıştır.

  • Balkan Savaşı’nda ele geçirilen “Dimetoka” I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın baskısıyla savaşa katılması için İttihat ve Terakki yönetimi tarafından Bulgarlara verilmiştir. Bulgaristan ise I. Dünya Savaşı’nı kaybetmiş ve Nöyyi Antlaşması (1919) ile Dimetoka’yı Yunanistan’a vermiştir. Bu durum Lozan’da İsmet Paşa’nın sıkıntı yaşamasına yol açmıştır.

II. Balkan Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913):

Bulgaristan ile diğer Balkan ülkeleri arasında imzalanan bu antlaşmaya göre;

1)  Dobruca ve Silistre Romanya’ya

2)  Manastır, Üsküp ve Priştine Sırbistan’a

3)  Kavala, Selanik ve Güney Makedonya Yunanistan’a bırakılacaktır.

 Osmanlı Devleti’nin katılmadığı bu antlaşmayla Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetmiş ancak buna rağmen Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirmiştir.

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’na göre: 

1) Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir.

2) Edirne, Kırklareli, Dimetoka ve Osmanlı Devletinde kalmıştır.

3) Bulgaristan’daki Türklerin yasal hakları garanti altına alınmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonucunda yalnız Bulgaristan’la ortak bir kara sınırı kalmıştır. Ayrıca İstanbul Antlaşması ile günümüz Türk-Bulgar sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913):

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan Atina Antlaşması’na göre:

1) Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a ait olduğu onaylanmıştır.

2) Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.

Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı’nın Yunanistan’la ortak bir kara sınırının kalmaması ve Ege Adaları’nın geleceğinin büyük devletlerin kararına bırakılmış olması Atina Antlaşması’nda sınır ve toprak konularından çok azınlık haklarının gündeme gelmesine yol açmıştır.

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):

Osmanlı devleti ile Sırbistan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’na göre;

1) Sırbistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.

Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı’nın Sırbistan ile ortak sınırı olmadığı için antlaşmada sınırlarla ilgili hükümler yer almamıştır.

Balkan Savaşlarının Sonuçları 

1)  Yüzyıllardır Osmanlı’nın elinde bulunan Türkleşmiş topraklar kaybedilmiş Balkanlardaki Türkler azınlık konumuna düşmüştür.

2)  I. Balkan Savaşı’nda Trakya’nın hemen hepsi kaybedilmiş ikincisinde ise Doğu Trakya kurtarılmış ancak Batı Trakya Bulgaristan’da kalmıştır.

3)  Bulgaristan ve Osmanlı Balkan Savaşlarında kaybettikleri yerleri geri alabilmek amacıyla I. Dünya Savaşı’na katılmıştır.

4)  Kaybedilen yerlerden Anadolu’ya çok sayıda Türk göç etmiş bu yüzden Anadolu’da Müslüman nüfusu artmıştır.

Balkan Savaşları sonucunda Anadolu’da Türk nüfusunun artması Hristiyan nüfusun oranının azalmasına yol açmıştır.

5) Osmanlı dış politikada yalnız kalmamak için Almanya ile daha fazla yakınlaşmıştır.

6) Balkanlarda yaşanan felakete tepki olarak Türkçülük akımı güçlenmiştir.

I. Balkan Savaşı’na katılmayan Mustafa Kemal, II. Balkan Savaşı’nda Gelibolu’da görevlendirilmiş ve Edirne’nin kurtuluşunda görev almıştır.