II.Haçlı Seferi

 • İkinci Haçlı Seferi 1147-1149 yılları arasında gerçekleşti. Musul Atabeyi I. İmadeddin Zengi’nin 1144 yılında Urfa Kontluğu’na son vermesi üzerine Haçlılar Avrupa’dan yardım istediler.
 • Papa III. Eugenius
 • Almanya İmparatoru III. Konrad ve Fransa Kralı VII. Louis, ordularının başına geçerek İkinci Haçlı seferi’ni başlattılar ve Anadolu’ya girdiler.
 • İkinci Dorileon Savaşı (1147) Alman Haçlı ordusu Selçuklu’ya yenildi.
 • Honaz Dağı Muharebesi’nde Fransız haçlı Ordusu Selçuklu’ya yenildi. (1148).
 • Ancak, Anadolu Selçuklu sultanı I. Rükneddin Mesud ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi başta olmak üzere her yerde Türk ordularının direnci ile karşılaştılar. Sonuçta çok küçük bir birlik ile Kudüs’e ulaştılar.
 • İkinci Haçlı Seferi ilkinin aksine Haçlılar açısından tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

III.Haçlı Seferi

 • Selahattin Eyyubi’nin 1187’de Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü geri alması sonucu başlamıştır.
 • Alman İmparatoru Frederik Barbarossa Fransa Kralı Flip Ogüst ve İngiliz Kralı Aslan Yürekli Rişard katılmıştır.
 • Alman imparatoru yaklaşık yüz bin kişilik ordusuyla Anadolu’ya girdi. Beklemediği bir savunma ile karşılaşan ve ağır kayıplar veren Alman imparatoru Friedrich Barbarossa Silifke’de boğulunca ordusu dağıldı.
 • II. Kılıçarslan
 • Haçlılar Eyyubiye karşı başarılı olamadı.

  IV.Haçlı Seferi
 •  Eyyubilerin Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine düzenlendi.
 • Enrico Dandolo
 • İstanbul’da karışıklık çıktığını duyan Haçlılar yolunu değiştirerek İstanbul’a gitmiş ve Latin Krallığını kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da Rum imparatorlukları kuruldu.
 • Not: Amacından sapmış bir seferdir.
 • İznik Rum İmparatorluğu 1261’de Latin Krallığını yıkarak Bizans’ı canlandırmıştır.   

Diğer Haçlı Seferleri

Dördüncü seferden sonra yapılan haçlı seferleri daha küçük olmuştur. Toplamda sekiz tane haçlı seferi yapılmıştır.

Beşinci Haçlı Seferi:

Macar Kralı Andreas ve Avusturya dükü Leopold deniz yoluyla Akka’ya ulaştı.

Eyyubiler anlaşmaya hazırdı. Ancak anlaşma olmadan Haçlılar ağır bir mağlubiyet aldı.

Altıncı Haçlı Seferi

Alman İmparatoru II. Friedrich, Papa tarafından aforoz edilmesine rağmen 1227 yılında Mısır’a bir Haçlı seferi düzenledi. Alman ordusundan çekinen Mısır sultanı el-Melikü’l-Kamil anlaşma yoluyla Kudüs’ü Haçlılara teslim etti (1229).

Harizmli Türkler Kudüs’ü kurtardı. Bunun üzerine yeni bir Haçlı seferi tertip edildi.

Yedinci Haçlı Seferi

. Bunun üzerine VII. Haçlı Seferi için Fransa Kralı IX. Saint Louis’nin öncülüğünde hazırlıklar başladı. 1248’de başlayan seferde Haçlılar başarılı olamadığı gibi Kral Louis dahil tüm Haçlılar esir düştü. Fidye yoluyla serbest kalan Kral Louis ülkesine geri döndüğünde yeni bir Haçlı ordusu oluşturmaya başladı.

Sekizinci Haçlı Seferi

Fransa kralı

Sultan Baybars’ın Hayfa Antakya gibi yerleri alması üzerine başlamıştır. Tunus üzerinden gerçekleşmiştir.