İki Savaş Arasında Dünya

İki Savaş Arasında Dünya

7) İki Savaş Arasında Dünya

I. Dünya Savaşı ’ndan sonra siyasi, ekonomik, kültürel, teknolojik ve bilimsel birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz;

Sanayide kullanılan petrol ve elektrik evlere girdi.
 Taşıt üretimi arttı. Uluslararası yolcu uçakları faaliyete geçti.
 Şehircilik ve mimari gelişti. Mimari bir akım olan Bauhaus şehir planlamasında öne çıktı.
 ABD’de Empire State Building yapıldı ve gökdelen sayısında artışlar yaşandı.
– Radyo kullanımı yaygınlaştı. Radyonun kullanılmasıyla Konuşan Basın denilen dönem başladı.
 Çizgi Film endüstrisi oluştu. Sinema sektörü gelişti.
 Albert Einstein İzafiyet Teorisi ile bilim dünyasında çığır açtı.
 Bazı hastalıkların tedavisi için aşılar ve ilaçlar bulundu. Organ nakline başlandı. Tüberküloz tedavisi için BCG aşısı bulundu.
 Psikoloji önem kazandı. Varoluşçuluk ve Fenomenoloji gibi yeni akımlar ortaya çıktı.
 Tarih yazıcılığı değişti. Gelenekselleşen tarih yerine yerel, sosyal, ekonomik ve medeniyet konuları ön plana çıktı.
 1929 yılında iki savaş arası Avrupa ve Dünya’yı özetleyen John Steinbeckin Gazap Üzümleri eseri büyük ilgi gördü.
 Bütün toplumu ve burjuva sanatını tamamen ve sert bir biçimde reddeden ve akımın öncülüğünü
1. Dünya Savaşı sonrasında Salvador Dali’nin yaptığı Sürrealizm (Gerçeküstücülük) ve ’Ekspresyonizm’’(Dışa vurumculuk) akımları ortaya çıktı.