İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Mühendislik alanındaki gelişmişliğin önemli bir sembolü olan Me’rib Barajı hangi devlet zamanında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sebe
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed’in Hilfü’l-fudûl antlaşmasına katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haksızlıkların önüne geçme
Soru Açıklaması
3.
İsla^m medeniyet tarihi bakımından en önemli müesseselerin başında gelen Medine’deki Hz. Peygamber’in mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mescid-i Nebevi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Himyeri
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ebû Bekir, yönetim makamında kesin yetkiye sahip bir yönetici olmakla birlikte, bazı devlet görevlerini yakın arkadaşlarına bırakarak idarî görevlerde paylaşımın güzel örneklerini de vermiştir. Bu amaçla Medine’de davalara bakma görevini kime vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
6.
İrtidat ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Müslüman bir kişinin kendi iradesiyle İslâm dininden çıkması
Soru Açıklaması
7.
Medineliler Hz. Peygamber vefat ettiği gün halifelik için kimi aday göstermişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Sa’d b. Ubâde
Soru Açıklaması
8.
Ay takviminin güneş takvimine uyarlanarak takvime yapılan müdahale uygulamasına ne isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Nesî
Soru Açıklaması
9.
Hz. Ömer ne zaman halife olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 634
Soru Açıklaması
10.
Cahiliye dönemi Arapları arasında “Buâs” neye verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Evs ve Hazrec kabileleri arasında 120 yıl devam eden savaşların adı
Soru Açıklaması
11.
I. Evs II. Kurayzâ III. Hazrec IV. Nadîr V. Kaynukâ Hangileri Yesrib (Medine)’deki Yahudi kabilelerindendir?
Doğru Cevap: "D" II, IV, V
Soru Açıklaması
12.
Bir gece Hz. Peygamber Cebrâil eşliğinde Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürüldü; oradan da yine Cebrâil ile birlikte Sidretü’lmüntehâ adı verilen yüce makama yükseltildi. Bundan sonra Hz. Peygamber zaman ve mekân söz konusu olmaksızın Yüce Allah’ın huzuruna çıkartıldı. Bu olaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İsrâ ve Mi’râc
Soru Açıklaması
13.
Seçeneklerden hangisi Hz Peygamber'in Medine'de yaptığı sosyal işlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde Sâsânilerle yapılan savaşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yermük Savaşı
Soru Açıklaması
15.
I. Şehir planı Mescid-i Aksa merkez olmak üzere planlanmıştır.II. Yeri Hz. Peygamber tarafından belirlenen çarşı faaliyete geçirilmiştir.III. Su şebekesi ve şehir içi ulaşım sağlanması yolunda tedbirler alınmıştır.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hicret sonrası Medine’nin kentleşmesi için yapılan düzenlemeler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ölümü ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "C" Defnedildiği yere hücre-i saadet denmektedir.
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed’in babasının ismi nedir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah
Soru Açıklaması
18.
Kuzey ve Orta Arabistan’da hüküm süren, genellikle Kahtânîlerden oldukları düşünülen, sürekli bir yerde oturmamalarından dolayı Kahtânî ve Adnânî Arapların bir karışımı olarak da kabul edilen Arap Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kinde Devleti
Soru Açıklaması
19.
Seçeneklerden hangisi Mekke'nin fethine işaret eden surelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Münafikun
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkma teşebbüsünün nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Mekke'de mallarına el konulan Hıristiyan tüccarların intikamını almak 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.