İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Mekke’den müşriklerin zulmünden kaçarak Medine’ye sığınan Mekkeli Müslümanlara hangi isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Muhacir
Soru Açıklaması
2.
Peygamber’in beşinci kuşaktan dedesi Kusay b. Kilâb’ın (ö. 480) Mekke tarihinde çok önemli bir rol üstlendiği görülür. Kureyş kabilesini Mekke’ye yerleştiren Kusay, şehrin yönetimi yanında Kâbe hizmetleri ve idaresiyle ilgili bir takım düzenlemeler yaptı. Kâbe ve Mekke ile ilgili hizmetlerin tamamını elinde toplayarak şehrin yönetimini üstlendi. Kâbe’yi tamir ederek hac ibadeti sırasında yapılması gereken menâsiki düzenledi. Cürhümlüler’in gömdükleri Hacerülesved’i Kâbe’deki eski yerine koydu. Bazı Arap kabilelerinin elinde bulunan dinî vazifeleri, değiştirilmemesi gereken gelenekler olarak gördüğü için onlarda bırakarak Mekke’ye bağlılıklarının devamını sağladı. Aşağıdakilerden hangisi Kusay’dan sonra da devam eden bu hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mehre
Soru Açıklaması
3.
Kureyş’in boykotu sonrası aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Hac mevsimi ve haram aylar dışında dışarı çıkıp alışveriş belli şartlar altında mümkündü.  
Soru Açıklaması
4.
Mekke'nin ticari merkez oluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mekke'nin ticari merkez oluşunda tarımsal faaliyetlerin önemi büyüktür. 
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ebû Bekir’in halife seçildiği yer neresidir?
Doğru Cevap: "B" Sakîfetü Benî Sâide
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber’in Medine’ye gidişine kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemişti. Bu ihtiyacı gidermek için yapılan görüşmelerde çeşitli teklifler yapıldı. Bu tekliflerden hangisi Hıristiyanların adeti olduğu için Peygamber tarafından kabul görmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Nâküs çalınması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Himyerî Devleti
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar birliği açısından önemli bir yıl olan elçiler yılı anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Senet-ül vüfûd
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in Medine'deki Yahudiler ve Müslüman olmayan Araplar ile imzaladığı anlaşmadır?
Doğru Cevap: "A" Medine Vesikası
Soru Açıklaması
10.
Himyerî Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Kâbe'yi yıkmak için Mekke'ye bir sefer düzenlemişlerdir.
Soru Açıklaması
11.
Hz. Ömer, savaşarak ele geçirilen yerlerde yaşayanların da tıpkı sulh yoluyla ele geçirilenler gibi zimmî statüsüne dâhil edilmesini, kendi dinlerinde kalmak istedikleri takdirde cizye ödemelerini; ayrıca ziraata elverişli topraklarının ödeyecekleri haraç vergisi karşılığında kendilerine bırakılmasına karar verdi. Bu topraklarda tarıma devam edilmesini, arazilerin ekilip verimli hale getirilmesine karar verdi.  Ayrıca toprağını ekmeyenlerin ellerinden alınmasını da kararlaştırdı. Kaç yıl üst üste ekilmediği takdirde toprak kaybı yaşanacaktı?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.
Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer tarafından emanla teslim alınmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki yerlerden hangisi Hz. Ömer zamanında İslam topraklarına katılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Pakistan
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Medine vesikası ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Medine’de karışıklıklar yaşanmasına sebep olmuştur.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin tarihidir?
Doğru Cevap: "B" 622
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamber'in soyundan gelen seyyid ve şeriflerin şecerelerini tutan görevlilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nakîbü'l-Eşrâf
Soru Açıklaması
17.
Mescid-i Nebevi’nin temeli ne zaman atılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 622
Soru Açıklaması
18.
Mescid-i Nebevi’nin en önemli bölümü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hücre-i Saadet
Soru Açıklaması
19.
Kureyş’in boykotu hangi seneler arasında sürmüştür?
Doğru Cevap: "B" 616-619
Soru Açıklaması
20.
I. Hazrec II. Kaynukâ III. Evs IV. Nadîr V. Kurayzâ Hangileri Yesrib (Medine)’deki Arap kabilelerindendir?
Doğru Cevap: "B" I, III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.