İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Sonuçları ve içeriği düşünüldüğünde Hudeybiye anlaşması ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Başlangıçta sahabe tarafından öngörülmese de sonuçta müslümanların kazançlı çıktığı bir anlaşma olmuştur.
Soru Açıklaması
2.
I. Mescid-i Haram II. Mescid-i Nebevi III. Mescid-i Aksa IV. Mescid-i Cum’a V. Mescid-i Âtike “Harem-i şerif” tabiri hangi mescitler için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatına verilen addır?
Doğru Cevap: "D" Bey’atü’l- Harb
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in veda hutbesinde kaldırılmasını istediği uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sidâne
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ebubekir'in bizzat Hz. Peygamber tarafından verilen lakabı nedir?
Doğru Cevap: "A" Sıddik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi tarımın gelişmesi adına Hz. Ömer’in yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Halk el verişli tarım yapmayı öğrensin diye okullar yaptırılması.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “Güney Arapları” olarak bilinen ve Cürhüm ve Ya’rub adında iki büyük kola ayrılan grubu oluşturmaktadır ?
Doğru Cevap: "A" Kahtaniler
Soru Açıklaması
8.
Sözlükte ‘yasaklanmış, korunmuş, dokunulmaz’ manasında olup, harem Mekke ve Medine’nin sınırları Hz. Peygamber tarafından çizilen çevresi için kullanılan bir terimdir. Bu bölgelere bu adın verilmesi, zararlılar dışındaki canlıların öldürülmesi ve bitki örtüsüne zarar verilmesinin yasaklanmış olmasındandır. Yukarıda anlatılan bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Harem
Soru Açıklaması
9.
 ‘Ni’me’l-kâdiru Allah’ veya ‘Abdün zelil li-rabbin celîl’ ibaresini taşıyan nedir? 
Doğru Cevap: "A" Hz  Ebû Bekir'in şahsi mührü 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonları arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Burada saklanan Kabe örtüsü teşhir edilmek üzere Cidde’ye gönderilmiştir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, hac ve umre için Kâbe’yi ziyaret etmek isteyen Müslümanların, Mekke’ye belirli mesafede ihrama girmeleri gereken mîkat adı verilen bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ebû Bekir ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Müslüman olmadan önce Abdü’l-Kâbe ismiyle anılmaktaydı.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Muhammed'in İslam davetini kabul eden ilk üç isim sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’ten sonra gerçekleşen uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Hz. Muhammed kaç yılında vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "D" 632
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam kuvvetlerinin Irak cephesinde aldıkları ilk yenilgidir?
Doğru Cevap: "B" Köprü Savaşı
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı son sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi râşid halifelerin beşincisi sayılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Muâviye b. Ebû Süfyân
Soru Açıklaması
19.
 Hudeybiye Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedir Savaşı sonunda imzalanmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Müslümanlara Filistin ve Suriye kapıları ne zaman açılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ecnadeyn Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.