İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Babası halife olmadığı halde hilâfet makamına geçen ilk şahıs aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Müstaîn-Billâh
Soru Açıklaması
2.
Abba^si^ başkenti aşağıdakilerden hangisi döneminde Sa^merra^’dan Bağdat’a nakledilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mu’temid-Alella^h
Soru Açıklaması
3.
Abbâsîler döneminde müslümanların Bizans üzerine düzenledikleri seferlerin en başarılısı olarak kabul edilen sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amorion seferi
Soru Açıklaması
4.
Abbâsîler döneminde müslümanların Bizans üzerine düzenledikleri seferlerin en başarılısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Amorion seferi
Soru Açıklaması
5.
I. Başkentleri Kayrevan önemli bir bilim merkezi haline gelmiştir II. İbrahim b. Ağleb tarafından Ifrıkiyye bölgesinde kurulmuştur III. Sicilya'yı alarak İslam Kültürü'nün Avrupa'da yayılmasında rol oynamışlardır IV. Bizans imparator III. Mihail tarafından başkentlerine girilerek siyasi varlıklarına son verilmiştir Ağlebiler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Dönemin en tehlikeli isyanı olan ve zencî köleleri zenginlik ve hürriyet vaadiyle çevresinde toplamayı başaran Ali b. Muhammed ez-Zencî’nin ayaklanması aşağıdakilerden hangisinin zamanında gerçekleşmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Mühtedî-Billâh
Soru Açıklaması
7.
Abba^si^ Devleti’nde Türkler ilk defa aşağıdakilerden hangisi halife döneminde devlet yönetiminde etkin ha^le gelmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Mu’tasım
Soru Açıklaması
8.
Abbasi halifesi Vasık aşağıdaki uygulamalarının hangisinden daha sonraki dönemde pişmanlık duymuştur?
Doğru Cevap: "A" Halk'ul Kuran'ı kabul etmeyen devlet adamlarını idam ettirmesi
Soru Açıklaması
9.
Abbasilerde ilk kez hanedan dışından veliaht tayin eden halife kimdir? 
Doğru Cevap: "D" Memun
Soru Açıklaması
10.
Abbasiler hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 750
Soru Açıklaması
11.
Batı'yı Karanlık dönemden Rönesans ve Reform çağlarına hazırlayan ve büyük katkı sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslam Medeniyeti
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerdendir?
Doğru Cevap: "A" Hanbelilik
Soru Açıklaması
13.
Yeni-Eflatunculuğun çizgisinde felsefe yapan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Meşşâi Ekolü
Soru Açıklaması
14.
Mezdek öğretisinden izler taşıyan ve İslâm tarihinde aşırı Şîa’nın etkisiyle gelişen İran kaynaklı Arap karşıtı çeşitli gruplara verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "C" Hürremiyye
Soru Açıklaması
15.
Abbasilerde huzur ve istikrar dönemi olarak bilinen dönem hangi dönemdir?
Doğru Cevap: "B" Hârun Reşîd
Soru Açıklaması
16.
Berberi Zenâte kabilesinin Miknase koluna mensup olup, Endülüs Emevileri tarafından ortadan kaldırılan devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Midrariler
Soru Açıklaması
17.
Tolunoğulları Devleti hangi yılda ortadan kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 905
Soru Açıklaması
18.
Halife Ebû Cafer Mansur’u İlah, Ebu Müslim’i peygamber olarak kabul eden grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ravendîler
Soru Açıklaması
19.
Seçeneklerden hangisi ilk kurulan İslam devletleri arasında Memlüklerin diğerlereine göre daha uzun süre devam etmesinin nedenlerinden bir değildir? 
Doğru Cevap: "D" O zamana kadar denenmemiş, farklı askeri stratejiler uygulamaları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakiler’den hangisi Tolunoğulları'nın hâkim olduğu şehirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mekke
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.