İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Ara Sınavı 4
1.
I. Kabile isyanlarıyla uğraştı. II. Kays Kabilesi Şam valisinin sarayının kuşattı. III. Yağma ve çapulculuk sorunlarıyla uğraştı. Yukarıdakilerden hangileri Vasık-Billah hilafetinin sorunları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Bugünkü PTT'nin temeli olan "Posta Genel Müdürlüğü" aşağıdaki hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 23 Ekim 1840
Soru Açıklaması
3.
939 yılında, Endülüs’te Müslümanlar ile Asturia-Leon kuvvetleri arasında gerçekleşen ve Müslümanların mağlup oldukları savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Simancas Savaşı
Soru Açıklaması
4.
Memlüklerin Moğollarla yaptığı Aynicâlut Savaşının tarihsel önemi nedir? 
Doğru Cevap: "A" Moğolların bölgede yenildiği ilk savaş olması
Soru Açıklaması
5.
Abbasi Halifesi Mutasım döneminde başını İranlı Babek'in çektiği ve yirmi yıl boyunca devam eden bir isyanı organize eden hareketin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Hürremiyye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi köken olarak Türk olan bir vali tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Tolunoğulları
Soru Açıklaması
7.
Memlükler Osmanlılardan önce bölgenin en büyük devleti olarak Îslam Dünyası için büyük tehlike arzeden Haçlılar ve Moğollar’a karşı Müslümanları korumuşlar ve bu iki tehlikeyi de bertaraf etmişlerdir. Moğol ve Haçlı hâkimiyetine girmeyen tek bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mısır
Soru Açıklaması
8.
Halifelerin Abbâsî ordusundaki Türk kumandanları karşısında otoritelerinin zayıflamasıyla birlikte bütün işlerde tek yetkili olarak tayin edilen kumandanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emirülümerâ
Soru Açıklaması
9.
İlk İslâm filozofu olan Ya’kûb b. İshak el-Kindî, hangi halife döneminde yaşamıştır?
Doğru Cevap: "D" Mu’tasım-Billah
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sıfır (0) sayısını ilk olarak kullanan Türk bilim adamıdır?
Doğru Cevap: "D" Musa el-Harezmi
Soru Açıklaması
11.
Eyyubi devletinin kuruluş merkezi neresidir?
Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması
12.
Bağdat'taki Büveyhî varlığını sona erdiren Türk hükümdarı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Tuğrul Bey
Soru Açıklaması
13.
Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tolunoğulları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki Osmanlı Sultanlarından hangisi döneminde Elbistan, Malatya ve Darende gibi Memlûk hâkimiyetindeki bazı şehirleri ele geçirilmiş ve savaşa cesaret edemeyen Memluk Sultanı Ferec bu oldu-bittiyi kabullenmek zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "E" Yıldırım Bayezid
Soru Açıklaması
15.
Midrarîler Devleti'ni yıkan devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Endülüs
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Memlüklüler'in 1260 yılında Moğollar'ı ilk defa mağlup ettikleri savaştır?
Doğru Cevap: "A" Aynicalut
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk askerlerini dengelemek üzere kurulan birliklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Meğa^ribe
Soru Açıklaması
18.
Bağdat şehri aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ebu Cafer Mansur
Soru Açıklaması
19.
779 yılında Dîvânü’z-zimâm’ın kuruluş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gelir, gider ve hazineyi denetler.
Soru Açıklaması
20.
Abbâsî sınırları içerisinde bağımsız devletler kurulmasına yol açan ve merkezi otoriteyi sarsan  Saffârîler olayı hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mu’temid-Alellâh
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.