İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Abbasîler Devleti içerisinde müstakil olarak kurulmuş ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahirîler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasi halifelerinden Musa Hadi döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Fah Savaşı yapılmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Abbasî Devleti daha ilk yıllarından itibaren iktidarın kontrolünden uzak bölgelerde bağımsız yahut yarı bağımlı faaliyet gösteren devletçiklerin varlığını kabullenmek zorunda kaldı. 788’de Fas’ta aşağıdaki devletlerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" İdrisîler
Soru Açıklaması
4.
Fatımiler en güçlü dönemlerini hangi halife döneminde yaşamışlardır?
Doğru Cevap: "D" Azîz-Billâh
Soru Açıklaması
5.
Selahaddin Eyyubi'nin ölümünden sonra devletin idaresini kim yürütmüştür? 
Doğru Cevap: "C" Melik Aziz
Soru Açıklaması
6.
Selahaddin Eyyubi'nin haçlılara karşı kazandığı büyük bir zaferle sonuçlanan Hıttin savaşı hangi yıl olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1187
Soru Açıklaması
7.
Beytü’l-Hikme’yi aşağıdakilerden hangisi kurdurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Me’mun
Soru Açıklaması
8.
Fâtımîlerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değidir?
Doğru Cevap: "C" Fatımî Devleti’nin esası Şîa’nın Caferi koluna dayanır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.