İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi “akın, saldırı ve din uğruna yapılan savaş” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Gazve
Soru Açıklaması
2.
Fa^tımi^ Halifesi Hakim Biemrillah tarafından 1004 yılında Kahire’de kurulan, Fa^tımi^ Devleti’nde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği en önemli merkezlerden birisi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Da^rü’l-Hikme
Soru Açıklaması
3.
Türk gençler Abbasi ordusunda hangi birliklerde görevlendirilmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Muhafız
Soru Açıklaması
4.
İslam dünyasında ilk deniz akınları ve donanma oluşturulması çabaları kimin döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
5.
Abbasî Devleti’nin Doğu eyaletlerindeki durum da Afrika’dakinden farklı değildi. Aşağıdakilerden hangisi doğuda kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fatımiler
Soru Açıklaması
6.
Mekkeli müşrikleringiderek artan zulümlerikarşısında Hz. Peygamber tarafından ikametgah olarak seçilmişbir taraftan da ashâbaİslâm dininin esaslarınıöğretilmesi amacıyla kullanılan eve ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Daru'l İslam
Soru Açıklaması
7.
Mu’tasım döneminin en önemli başarılarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hürremiye hareketi ile meşhur lideri Bâbek’in ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
8.
I. Merkezi idarenin zayıfladığı bir dönemde işbaşına gelmiştir. II. Devletin dağılmasını engellemeye çalışmıştır. III. Saffariler, Horasan valiliğini istemişlerdir. Yukarıdakilerden hangisi Mu'tazıd-Billah dönemi olayları arasında gösterilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
“Anti-Öklidçi” geometriyi ilk temellendiren gökbilimci ve matematikçi bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nasiruddin Tûsî
Soru Açıklaması
10.
Orduda her türlü ilaç ve tıbbi aletin bulunduğu seyyar hastaneye benzer birimler hangi dönemden itibaren oluşmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler
Soru Açıklaması
11.
Emevi^ler devrinde İsla^m ülkesindeki Yahudiler aşağıdaki mesleklerden hangisiyle uğraşmamışlardır?
Doğru Cevap: "C" Demircilik
Soru Açıklaması
12.
İbn Sina'nın da kıymetli yardımcı olarak nitelediği küttablarda başvurulan ceza yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Falaka
Soru Açıklaması
13.
İsla^miyet’in ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisinde eğitim verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Saraylar
Soru Açıklaması
14.
İlk kadıkuda^tın kim olduğu ve kimin tarafından atandığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ebu^ Yusuf, Ha^ru^nürreşi^d
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İsla^miyet döneminde kurulmuş şehirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mekke
Soru Açıklaması
16.
Ebu Sufyan’ın halifeliği döneminde büyük yerleşim yerlerine ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "C" Emsar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki durumlardan hangisi Türkler arasında İslâmiyet’in yayılmasında önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mu’tasım döneminde Türk askerlerin Abbâsîlerin hizmetine girmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Emevi mirasının tasfiyesinin ardından Abbasilerin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Abbasilerin Emevilerin bertaraf edilmesinin ardından müslümanların siyasi birliğini sağlayamamaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi mevaliyi oluşturan milletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araplar
Soru Açıklaması
20.
Batıda Avicenna olarak bilinen Müslüman tabip ve filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Sina
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.