İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti

Ana Yurtta Yer Alan İlk Kültür Çevreleri

  1. Anav Kültürü

İslamiyet öncesi Türk tarihi incelendiğinde, Anav Kültürü’nün Orta Asya’nın en eski kültürüdür.

Bu kültür çevresinde yaşayan insanların yerleşik hayata geçtikleri, tuğlalardan evlerde oturdukları görülmektedir.

  1. Kelteminar Kültürü

Balıkçılık ve avcılıkla ilgili kalıntılar bulunmuştur.

  1. Afanesyevo Kültürü

Bu kültür Türklerin en eski kültürüdür.

Afanesyevo toplumu, avcı ve savaşçı bir şekilde yaşa­mıştır.

  1. Andronova Kültürü

İlk kez tunçtan ve altın­dan yapılmış eşyalara rastlanmıştır.

  1. Karasuk Kültürü

Orta Asya kültürleri içerisinde demir, ilk olarak bu kül­türde işlenmiştir,

Bu kültür topluluğu, üzeri çadırla örtülü, dört tekerlekli arabalar kullanmıştır.

  1. Tagar Kültürü

Bölgedeki kültürlerin en gelişmişidir.

İki yüzü keskin hançerler ve iğne, bilezik, küpe gibi eşyalar bırakmışlardır.

Türk Adı

-Türk kaynaklarında, olgunluk çağı,

-Çin kaynaklarında, miğfer,

-İslam Kaynaklarında (İbni Fakih) terk edilmiş

-İran kaynaklarında güzel insan

-Ziya Gökalp’e göre, kanun ve ni­zam sahibi, güçlü-   kuvvetli

-Kaşgarlı Mahmut’a göre, gençlik, kuvvet, kudret ve olgunluk çağı,

-Deniz kıyısında oturan adam cezbetmek (Takye)

Vambery, Türemek, çoğalmak fiili

-Sıfat olarak güçlü kuvvetli  (Uygur-Pers)

Heredot’un zikrettiği Targitaların

İskitlerin topraklarında oturduğu söylenen Tyrakae (Yurkae)lerin

Tevrat’ta adı geçen Togharmaların

Eski Hint kaynaklarında tesadüf edilen Turukhalar (Turuşka) veya Thrakların

Eski ÖnAsya çivi yazılı metinlerde görülen Turukkuların

Çin kaynaklarında geçen Tikler ve Di’nin hatta Troyalıların Türk olduğu düşünülmüştür.

Türk adı ilk defa cin kaynaklarında zikredilmiştir.