Kırım Savaşı ve Paris Barış Antlaşması

Kırım Savaşı ve Paris Barış Antlaşması

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı Sebepleri;

1.    Rusların, giderek zayıflayan Osmanlı Devletini Hasta Adam ilan ederek ele geçirmek istemesi. (I. Çar Nikola)

2.     Kutsal Yerler (Kudüs) Meselesi.

3.     Rusların, Eflak ve Boğdan’ı işgal etmeleri. (1853)

4.    Rus elçisi Prens Mençikof un Boğazlar ve Ortodoksların himayesi konusunda Osmanlı Devletinden küstahça isteklerde bulunması sonucu savaş başladı.

Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletinin yanında yer aldı. İngiliz Donanmasının İstanbul’a gelmesine kızan Ruslar, Sinop’a saldırarak Osmanlı Donanmasını yaktı. (Sinop Baskını-1853)

İngiltere, Fransa ile ittifak yapıldı. İngiltere, Fransa ve Piyomente Krallığı (İtalya’da) Rusya’ya karşı savaş açtılar. (1854)

Ruslara karşı Ömer Paşa bazı barılar elde etti ise de Ruslar Silistre’yi işgal ettiler. Bunun üzerine Avusturya, Rusya’ya tepki göstererek Eflak ve Boğdan’ı boşaltmasını istedi. Ruslar, Eflak-Boğdan’ı (Romanya) boşaltmak zorunda kaldı. Avusturya, Osmanlı Devleti ile anlaşarak geçici olarak burayı işgal etti.

Osmanlı, Fransız ve İngiliz kuvvetleri Kırım’a çıktılar. Sivas topal’ı alarak Rusya’yı barışa zorladılar. Bu sırada Çar I. Nikola öldü. Yerine II. Aleksandır geçti. Bu Çarın isteği ile Paris Antlaşması yapıldı. (1856) Paris barış görüş­melerine İngiltere, Fransa, Osmanlı Devleti, Avusturya, Piyomente ve Prusya (savaşa katılmadı) katıldı.

Paris Barış Antlaşması (1856)

1.       Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacaktı.

2.       Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktı.

3.       Karadeniz tarafsız hale getirilecek, ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacaktı.

4.       Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz de savaş gemisi bulundurmayacaktı.

5.       Eflak-Boğdan’a özerklik verilecek, büyük devletler buna kefil olacaktı.

6.       Tuna nehri üzerinde ticaret gemileri serbest olacaktı.

7.        İki tarafta aldıkları yerleri geri verecekti.

8.       Boğazlar 1841 de ki Londra Antlaşmasına göre yönetilecekti.

Bu sırada ilan edilen ıslahat Fermanı bu antlaşmaya eklenmiştir. Fermanın antlaşmaya eklenmesi Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinin içişlerine karışma fırsatı vermiştir.

Önemi: Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda halk bir devlet olarak imzaladığı tek anlaşma Fermansı, Rus tehdidindin geçici olarak durdurulması, Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşmasından (1774) sonra elde ettiği tüm kazanımlarını kaybetmesi, Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması, Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altın alınması yönleri ile önemlidir.

Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa’dan borç almıştır. Zamanla borçları ödeyemez hale geldi. Osmanlı Maliyesi 1875 de iflas etti Sonunda Muharrem Kararnamesi ile dış borçların ödenmesi yeniden düzenlendi. (1881)

Avrupa devletleri alacaklarını tahsil etmek için Duyunu Umumiye( Borçlar İdaresi) kurdular. Böylece Osmanlı Devletinin gelirlerine el konuldu.