KPSS Program Geliştirme Ders Özetleri

KPSS Program Geliştirme

Ders Özetleri

ÜNİTELER ÜNİTE ADI
1. Ünite EĞİTİM
2. Ünite PROGRAM GELİŞTİRMENİN FELSEFİ TEMELLERİ
3. Ünite EGITIM FELSEFELERI
4. Ünite PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ
5. Ünite İHTİYAÇ SAPTAMA
6. Ünite ÖĞRENME-ÖĞRETME DURUMLARI
7. Ünite SINAMA DURUMLARI (DEĞERLENDİRME)