Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Ortaçağ Avrupası hangi kültür üzerinde şekillenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Roma
Soru Açıklaması
2.
Avrupa tarihinde 5. ve 15. yüzyıllar arasını kapsayan uzun dönem, ya da Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile İstanbul’un Osmanlılarca fethi arasında yaşanan bin yıllık süreç, genel bir tanımla ……….olarak adlandırılmaktadır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ortaçağ (Karanlık çağ)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi: krallarının kanun yapıcı olduğu, Arap bölgelerinden gelmiş ve Sümerlerin egemenliğine son vermiş olan kültür ve halkın ismidir?
Doğru Cevap: "C" Akadlar
Soru Açıklaması
4.
Helen Klasik Döneminde yaşamış, önemli filozof, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arsitoteles
Soru Açıklaması
5.
Avrupa Rönesans'ında edebiyat alanında ''Septik''(şüpheci)düşünceyi benimseyen fransız yazar ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Montaigne
Soru Açıklaması
6.
İtalyan hümanizminin başlangıcı olarak aşağıdaki yazarlardan hangisi kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" Dante Alighieri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Batı Kültürü’nün kaynaklarından sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Urartular
Soru Açıklaması
8.
Piramitler hangi dönemde inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Eski Mısır Krallığı
Soru Açıklaması
9.
Yazı hangi dönemde keşfedilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tunç Çağı
Soru Açıklaması
10.
Şehirleşme ve skolastik felsefenin yükselişine paralel olarak özellikle mimaride görülen, 13. yüzyıldan itibaren Fransa’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Gotik Sanat 
Soru Açıklaması
11.
Mevlana Celaleddin Rumi Anadolu'nun hangi siyasal döneminde yaşamıştır? 
Doğru Cevap: "D" Selçuklu Dönemi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik (Eski Taş) döneme ait önemli bir gelişmedir?
Doğru Cevap: "B" Ateşin bulunması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi matbaanın bulunmasının getirdiği gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Haritacılığın gelişip bir disiplin haline gelmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir kültür-uygarlığın oluşması için gerekli ön koşullardan  biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir sanat toplumu olması
Soru Açıklaması
15.
Selçuklu süsleme sanatında tombulca bir virgüle benzer, yay biçiminde kıvrılmış bitkisel motife ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Rumî
Soru Açıklaması
16.
Köken olarak mısır, patatesin kaynağı neresidir?
Doğru Cevap: "C" Amerika
Soru Açıklaması
17.
Hangi haçlı seferinde Avrupalılar ilk kez İslam Medeniyetlerini yakından tanımışlar, dokuma, cam sanatı ve deri işlemeyi öğrenmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" 4.
Soru Açıklaması
18.
Sümerlerin egemenliğine son veren medeniyet hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akadlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Döneminin Anadoludaki Sözlü Halk Edebiyatı geleneğinin bir ürünüdür? 
Doğru Cevap: "B" Battalname
Soru Açıklaması
20.
Protestan Reform Hareketini başlatan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Martin Luther
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.