Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın etkilerinin kuzeye yayılmasının temel sebebidir?
Doğru Cevap: "E" Matbaanın keşfi
Soru Açıklaması
2.
Tükçedeki "hars" ve "ekin" sözcükleri ile eş anlamlı olan insanlık tarihindeki her türlü üretimi de içinde barındıran terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kültür
Soru Açıklaması
3.
İstanbul'da ilk matbaa hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1493
Soru Açıklaması
4.
Ariusçuluk nedir?
Doğru Cevap: "D" Hristiyan öğretisi
Soru Açıklaması
5.
Yunan alfabesinin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Fenike dili
Soru Açıklaması
6.
İstanbul’da  ilk matbaa hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1493
Soru Açıklaması
7.
Latincede ekip ürün almak, üretmek anlamına gelen, Arapça ve Türkçe’de hars veya ekin anlamlarını da taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültür
Soru Açıklaması
8.
Tarihin birçok döneminde egemen (dominant) kültürlerin geniş boyutlarda varlık göstermesi ve etkili olmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Kültürel emperyalizm
Soru Açıklaması
9.
Selçuklu süsleme sanatında X. YY'dan itibaren İslamiyet etkisi ile yeniden yorumlanan Asya etkili hayvan figürleri ve ejderler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır ?
Doğru Cevap: "A" Hayvan Üslubu
Soru Açıklaması
10.
Tarih yazıyla başladığına göre aşağıdaki dönmelerden hangisi yazıdan sonraki bir dönemi göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" Orta çağ dönemi
Soru Açıklaması
11.
"Arap bölgesinden gelen yeni bir halk olan ................, Sümerlerin egemenliğine son vermişler, ama Sümerlerden pek farklı bir kültür yaratmamışlardır. Kent planlamaları Sümerlerden biraz farklıdır. Tanrı ile kral kavramı birbirinden ayrılmıştır. Dini işler tümüyle ruhani gruba bırakılmıştır. Kral kanun yapıcıdır. Devlet sisteminin kurucusu ve denetleyicisidir. Sami halkının ilk krallarından olan Sargon, birçok bölgeyi ele geçirince dünya kültüründe büyük İmparatorluk kurma düşüncesini ilk oluşturan kral olmuştur. Kendi tanımış olduğu dünyaya hâkim olmak ve yönetmek istemiştir. Kendinden sonraki birçok kişi bu düşünce ile dünya hâkimi olmaya çalışacaktır." Yukarıdaki tanımlanan toplum aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Akadlar
Soru Açıklaması
12.
Bilginin aktarılması ve nitelikli insan kaynaklarının oluşturulması Selçuklu'da oldukça önemli bir yere sahipti. Bu nedenle çeşitli medreselerde eğitim verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu medreselerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi-i Nefise
Soru Açıklaması
13.
Dünya edebiyatının başyapıtlarından İlahi Komedya'nın yazarı olan ve İtalyan Hümanizminde bir başlangıç sayılan yazar hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Dante Alighieri
Soru Açıklaması
14.
Helen kültüründe estetik güzellik anlayışı nasıl ifade edilirdi?
Doğru Cevap: "C" Kısa ve öz bir şekilde
Soru Açıklaması
15.
I. Selçuklu sanatı, Bizans ve Asya sanatlarından etkilenmiştir. II. Selçuklu ve İslam tarihinde tasvirlerden kaçındıkları için bitkisel formlar ortaya çıkmıştır. III. Selçuklu bitkisel formlarını oluştururken batıdan etkilenmemiştir.Yukarıdakilerden hangileri Selçuklu sanatı için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I. ve II.
Soru Açıklaması
16.
Bilimsel metodolojinin temellerini atan İngiliz filozof, bilim adamı ve hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Francis Bacon
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir uygarlığın oluşma koşullarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Avlanmak
Soru Açıklaması
18.
Günümüzde kullanılan Gregoryen Takvim ilk hangi yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" M.S. 16. yy.
Soru Açıklaması
19.
Batı ile Doğu Hıristiyanları arasında net bir kopuş olan, Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin birleşemeyeceğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV. Haçlı Seferleri
Soru Açıklaması
20.
Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen yerlerin Müslümanlardan alınması amacıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri aynı zamanda Müslüman dünyası ve Avrupa arasında kültürel etkileşimi de sağlamıştır. Haçlı seferleri için aşağıdaki hangi zaman dilimi geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" XI-XIII. Yüzyıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.