Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Tümüyle Hıristiyanlaşan Avrupa’nın 10. yüzyıldan sonraki gelişimini belirleyen ve ortaçağ kültürünü yeniden yapılandıran temel unsur nedir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi sanatçılarının özelliklerinden biri olarak sayılamaz
Doğru Cevap: "A" Kendi alanlarında uzmanlaşmışlardır  
Soru Açıklaması
3.
İmparator I. Jüstinyen tarafından 532-537yılları arasında yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayasofya Kilisesi
Soru Açıklaması
4.
Antik Yunan filozoflarının (Platon ve Aristoteles) düşünceleri Batı’ya ilk kez nasıl ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "C" İslam filozoflarının (İbn-i Sina, Farabi) çevirileri ve yorumlarının Endülüs Devleti aracılığıyla yaygınlaşmasıyla
Soru Açıklaması
5.
Rumi formunun çıkış noktası nedir?
Doğru Cevap: "B" bitkiler
Soru Açıklaması
6.
Floransa, Santa Maria Novella Kilisesi’ndeki Kutsal üçlü isimli duvar resmi kime aittir?
Doğru Cevap: "C" Masaccio
Soru Açıklaması
7.
Ortaçağ'da Kudüs'e alternatif hac mekanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Roma
Soru Açıklaması
8.
Sosyal-Kültürel tarihlerin yazılabileceğini araştırmalarıyla kanıtlayan Fransız tarihçi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Fernand Braudel
Soru Açıklaması
9.
Anadolu Selçukluları ülkesinde yoksul halka, öğrencilere ve yolculara parasız yemek verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmarethaneler
Soru Açıklaması
10.
Selçuklu döneminde Bizanslılara karşı savaşan gazilerle ilgili destansı eserlerin yer aldığı, Battal Gazi ve başka gazilerin tarihsel kişilikleri çerçevesinde oluşmuş halk hikâyelerinin masalsı düşsel tarzda anlatılmasıyla oluşmuş, daha sonra düz yazı ya da şiir olarak kitaplaşmış eserlerin toplu adına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Battalname
Soru Açıklaması
11.
İlk çağ felsefesi hangi felsefeye dayanır?
Doğru Cevap: "C" Doğa Felsefesi
Soru Açıklaması
12.
'Völkervanderung' olarak adlandırılan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kavimler göçü.
Soru Açıklaması
13.
Yoksul halka, öğrencilere ve yolculara parasız yemek verilen yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İmarethane
Soru Açıklaması
14.
 • Mykene
 • Tyrins
 • Atina
 • Theben
 • Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri en önemli Miken kentlerindendir?
  Doğru Cevap: "E" I, ll, lll ve IV
  Soru Açıklaması
  15.
  Selçuklulularda Merkezi devlet işleri Vezirin başkanlık ettiği hangi kurulda görüşülürdü?
  Doğru Cevap: "E" Divan-ı Âli
  Soru Açıklaması
  16.
  Hammurabi Kanunları hangi dönemde yazılmıştır? 
  Doğru Cevap: "B" Babiller
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdaki kültürlerden hangisinde “Kralların Kralı” unvanı alan Büyük Kral vardır?
  Doğru Cevap: "B" Pers
  Soru Açıklaması
  18.
  Mısır'da Eski İmparatorluk döneminde piramitler neden inşa edilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Ölümden sonraki hayatı simgeleyen piramitler, mumyalanan Firavunların gücünü de simgeler.
  Soru Açıklaması
  19.
  "Tarihin en eski yazılı destanıdır. Akad dilinde on iki kil tablet üzerine yazılmıştır. Destan hem yaratılış ve tufana dair bilgiler ve Sümerlerin sosyal ve siyasal hayatından izler yansıttığı için belge niteliğindedir. " Yukarıda verilmiş olan bilgiler hangi destana aittir?
  Doğru Cevap: "C" Gılgamış Destanı
  Soru Açıklaması
  20.
  Batı Roma İmparatorluğu’nun maruz kaldığı istilalarda Mısır ve Afrika, topraklarını kimler karşısında kaybetmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Arap
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.