Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı olarak Galata bölgesinde atölyelerde çalışan ve Osmanlı İmparatorluğunun resim sanatının gelişmesine destek sağlayan sanat dalıdır?
Doğru Cevap: "D" Fotoğrafçılık
Soru Açıklaması
2.
Avrupa ülkeleri ilk kez hangi yılda ortak para birimi olan Avro'yu kullanmaya başlar? 
Doğru Cevap: "C" 2002
Soru Açıklaması
3.
Hem şair hem dramaturg olup romantizmin güçlü sesi sayılan Alman şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Johann Christoph Friedrich von Schiller
Soru Açıklaması
4.
13. YY sonunda inşa edilen Erzurum Çifte Minareli Medrese aşağıdakilerden hangi plan şemasına uygun inşa edilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Açık Avlulu Medrese
Soru Açıklaması
5.
Kültürün gelişimini etnolojik, dilbilimsel, sosyolujik, psikolojik ve psikanalatik analiz yöntemleri ile ele alan bilim dali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kültürel antropoloji
Soru Açıklaması
6.
Fernand Braudel "Akdeniz Uygarlıkları" isimli eserinde Akdeniz ve çevresinde XVIII. yüzyıla kadar modern bir devlet olmamasını hangi sebebe bağlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kapitalizmin gelişmiş olmamasına
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tarihinde yeni bir dönemin, hatta yeni bir yüzyılın başlangıcı olarak görülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Berlin Duvarı'nın yıkılması
Soru Açıklaması
8.
Polonyalı ressam Chelebowski ile hangi Osmanlı padişahı arasında rekabet vardı?
Doğru Cevap: "E" Abdülaziz
Soru Açıklaması
9.
Geometrik bezemeler Çin'den Bizans'a kadar her kültürde karşımıza çıkmaktadır.İslam Ortaçağı ve Anadolu Selçuklu sanatında geometrik bezeme kullanımı çok güçlü ve değerli örneklerle karşımıza çıkar.İslam ortaçağı ve Anadolu Selçuklu çağında.......................................................kaçınılır ve geometrik bezeme tercih edilir ve yüceltilir.Açıklamada boşluk alanın cümlesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Tasvir, suret, figürden
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi internetin sağladığı yararların dışında kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ulaşılan bilginin kaynağının çoğu zaman bilinememesi
Soru Açıklaması
11.
Tarih geleneğine göre Anadolu'da Türklerin varlığı hangi uygarlıkla başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Selçuklular
Soru Açıklaması
12.
Birçok ünlü yabancı marka ve ürünün ülkeye girmesiyle  tüketim arzusunu ve eğilimini artırıp tüketim kültürü ve alışkanlıklarını popülerleştiren siyaset adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Turgut Özal
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dönemin önemli müzisyenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Stradivarius
Soru Açıklaması
14.
Divan edebiyatında padişahın çocuklarının doğumu, sünneti, kızlarının, kız kardeşlerinin evlenmesi gibi nedenlerle düzenlenen halka açık eğlencelerin anlatıldığı manzum eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Surname
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki gazetecilerden hangisi ülkemizde Milli Mücadele öncesi de aktif olan İstanbul basını yazarlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Hasan Pulur
Soru Açıklaması
16.
Bilinç, bilinçaltı, ego, süper ego gibi kavramlar bireyin iç dünyasını anlamada yeni bir yönelim hangi bilim alanının konusudur?
Doğru Cevap: "C" Sosyoloji
Soru Açıklaması
17.
Uzay'ın fethi ile ilgili verilen genel bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1976 yılında insansız uzay aracı Viking ilk kez Mars'a inmiştir.
Soru Açıklaması
18.
Turgut Özal döneminde Türkiye, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisiyle tanışmıştır. Uygulanan bu politika günlük yaşamda aşağıdaki değişikliklerden hangilerine yol açmıştır?I. Birçok ünlü yabancı marka, ürün ülkeye girerek kısa zamanda tüketim arzusunu artırmış, tüketim kültürünü popülerleştirmiştir.II. Gazetelere yayın yasağı getirilmiş, sakıncalı olduğu için yasaklanan filmler, kitaplar ve dergilerin sayısı oldukça artmıştır.III. Devlet televizyon ve radyolarının yanısıra özel televizyon ve radyolara da izin verilmiştir.IV. Yabancı diziler, eğlence , sağlık ve show programları yeni yaşam alışkanlıkları kazandırmıştır.
Doğru Cevap: "D" I, III ve VI
Soru Açıklaması
19.
19. yüzyılda resmi kolayca tab ederek modern fotoğrafçılığı başlatan ve 1829'da Joseph Nicephore Niepce ile ortaklık kuran Louis Dagueree'nin başlıca konuları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şehir fotoğrafları, panoramalar ve portreler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasının ilk çatışmasına sahne olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Irak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.