Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
“Kanunların Ruhu” adlı eseriyle siyaset ve hukuk alanında pozitif bir hukuk biliminin temellerini atan, kuvvetler ayrımı esasını ortaya atarak, üç temel yönetim biçimini analiz eden filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Montesquieu
Soru Açıklaması
2.
Dünya sinemasının ilk başyapıtlarından biri olan “Potemkin Zırhlısı” filminin yönetmeni kimdir?
Doğru Cevap: "D" Sergei Eisenstein
Soru Açıklaması
3.
1536’da kurulan Fransız-Osmanlı İttifakı'na Fransa Kralı I.François ile imza atan Osmanlı Padişahı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı dünyasını bize anlatan diğer bir yazar ise ................ ’dir. 17. yüzyılda tekrar gördüğü bir rüya üzerine seyahat etmeye başlayan ....................., Anadolu’yu ve Osmanlının Balkan ve Orta Doğu eyaletlerini dolaşır ve sonunda Mısır’a yerleşerek Kahire’de yaşamının sonuna kadar kalır. ...................... tek kişilik bir ansiklopedi yazarı gibidir. Gittiği yerlerin halkını, dilini, yapılarını, adetlerini, yiyeceklerini tüm maddi ve manevi değerlerini kaydetmiş bir kültür antropologu gibidir. Günümüz anlayışına göre, ayrıştırılmadan yazılmış tüm bu bilgeler ayıklandığında ve gruplandığında Osmanlı tarihi coğrafyasının maddi kültür tarihi de ortaya çıkmaktadır. Paragrafta bırakılan noktalı kısımlara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Evliya Çelebi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi modernleşme ile ortaya çıkan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Girişimcilik ile para kazanan bir sınıfın ortaya çıkması
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Döneminde medrese öğrencilerine ve yolculara bedava yemek dağıtan yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İmaret
Soru Açıklaması
7.
Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki betimlemesini gösteren bir madalyon bastırması neyi sembolize etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Sultanı olduğu kadar, Doğu Roma’nın da lideri olduğunu
Soru Açıklaması
8.
19. Yüzyıl sanayi devriminin getirmiş olduğu yeniliklerin sergilendiği fuarlar içinde gerçekleştirilen mimari eserlerden hangisi günümüze kadar kalmış olup halen kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Eyfel Kulesi
Soru Açıklaması
9.
I. Savaşı ve çatışmayı ABD’ye taşımıştır.II. Süper güç misyonu yüklenen ABD’nin prestiji sarsılmıştır.III. Batı ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan Medeniyetler Çatışmasını yeniden dünya gündemine getirmiştir.Yukarıdakilerden hangileri 11 Eylül 2001’de yaşanan terörist saldırının sonuçları arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
I. Topluluk, Avrupa Birliği ismi ile çokuluslu oluşuma gider.II. 1985’te Schengen Antlaşması’yla üye ülkeler arasında sınırlar kalkar.III. Birliğe üye tüm ülkeler para birimi olarak Avro kullanır.Yukarıdakilerden hangilerinin, Soğuk Savaşın sona ermesiyle beraber Avrupa Topluluğunda görülen değişimlerden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “Makalat” adlı eserinde şeriat, tarikat, hakikat ve marifet adlarını verdiği dört kapıdan söz eder?
Doğru Cevap: "B" Hacı Bektaş-ı Veli
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki mekanlardan hangisi 16. yüzyılda toplumsal bir mekan olarak olumlu veya olumsuz eleştirilerin yapıldığı, politik görüşlerin oluştuğu yerler olarak ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kahvehaneler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 80 sonrası Türk romanının önemli temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
14.
Rönesans aşağıdaki alanlardan hangisinde  değişime yol açmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Tıbbi
Soru Açıklaması
15.
1884-1958 yılları arasında şiirlerinde Aruz veznini Türkçeye uyarlamasıyla ve kurduğu ünlüDergâh Dergisi’yle bilinen şair, siyasetçi ve diplomat kimdir?
Doğru Cevap: "D" Yahya Kemal Beyatlı
Soru Açıklaması
16.
"Bir devletin başka bir devletin veya topluluğun bulunduğu yeri güç kullanarak işgal etmesi ve kendi politik yönetimini kurması ve o bölgenin ticaretini doğrudan kontrol etmesi." olarak tanımı yapılan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sömürgecilik 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin oluşumuyla ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Güney Amerika yerlileri de olmak üzere kültürlerini koruyamamışlardır.
Soru Açıklaması
18.
Avrupa’da görülen bu farklı mimari üsluplar İstanbul’da birbirine eklenerekkullanılmaktaydı. Tarihi seçicilik veya eklektizm denilen bu akımda değişik dönemlerinüslup özellikleri alınarak aynı yapıda kullanılmaktaydı. Aşağıdaki saraylardan hangisi buna buna güzel bir örnek oluşturur.
Doğru Cevap: "A" Dolmabahçe Sarayı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hem kültürel etkileşime yol açan hem de kültürün yok olmasına yol açan bir olaydır?
Doğru Cevap: "C" Savaşlar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılında yazar Amin Maalouf,un ‘siyasi boşvermişlik’ olarak yorumladığı ve  ötekileştirici realitenin yaşandığı ülkedir?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.