Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyıldaki önemli sanat eserlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Mona Lisa
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin ilk görüldüğü alanlardandır? 
Doğru Cevap: "A" Tekstil ve madencilik
Soru Açıklaması
3.
Selçuklu din felsefesini etkileyen neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezhep çatışmalarının yoğun olması
Soru Açıklaması
4.
Kendi başına tarihsel, politik veya sosyolojik bir kavram olmamakla beraber geleneksel olana ve geçmiş kültürlere karşı duran ve mentalitedeğişikliğini öne çıkaran bir kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Modernite
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Ekolü düşünürlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Van Gogh
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi güzel yazı yazma sanatına verilen addır?
Doğru Cevap: "C" Hat
Soru Açıklaması
7.
Almanya’da barok müziğin en önemli temsilcisi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Bach
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 18. yüzyıla gelindiğinde kolonileşme açısından diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Almanya 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyılda Avrupa’daki siyasi görünümün özelliklerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" Asiller toprak kaybetmekte ve güçleri azalmaktadır
Soru Açıklaması
10.
 • Duvarları yüksektir
 • Pencereleri küçüktür
 • Gösterişli mimariye sahiptir
 • Dışa kapalı bir mimarisi vardır
 • Yukarıdakilerden hangileri Selçuklu medreselerinin özellikleri arasında sayılabilir?
  Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Mermnadlar adı verilen kraliyet sülalesi tarafından yönetilmiş ve  Helen kolonilerinin deniz gücünü ve ticari filolarını kullanarak Karadeniz’de deetkili olmuşlar?
  Doğru Cevap: "A" Lidyalılar
  Soru Açıklaması
  12.
  Anadolu'da Türk varlığının Selçuklular'la başladığı ve Selçuklular için Anadolu coğrafyası Diyar-ı Rum olarak adlandırıldığı İslam kaynakları ve Batılı kaynaklarda belirtilir. Araplar  Diyar-ı Rum tanımına eşdeğer hangi tanımı kullanırlardı ?
  Doğru Cevap: "B" Memalik-i Rum 
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi “Kültür bütünsel bir kavramdır” düşüncesine uygun düşmez?
  Doğru Cevap: "C" Kültür, düşünsel felsefi akımları barındıran bir bütündür.
  Soru Açıklaması
  14.
  Erken Osmanlı Döneminde sanatının ana etkeni ipek yolu kültürü olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Mehmed Siyah Kalem
  Soru Açıklaması
  15.
  Postmodern düşüncenin belki de en etkili olduğu sanat akımı olan 1960’lara doğru, önce İngiltere, ardından da Amerika’ da birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan,  eserlerde modern dünyayı simgeleyen eşyalar alaycı tarzda sergileyen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "A" Pop-art
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı besteka^r ve şair Buhurizade Itr’i’nin özelliği olarak kabul edilebilir?
  Doğru Cevap: "B" Türk-Osmanlı müziğine onu Doğu müziklerinden ayıran makam ve usul özellikleri kazandırması
  Soru Açıklaması
  17.
  I. Paris’in en ünlü fotoğrafçısı ise Nadar’dı. II. 19. yüzyıl başında fotoğrafçılıkla ilgili kimi ön teknikler kullanılmasına rağmen modern fotoğrafçılığın başlaması Louis Daguerre kolay bir biçimde resmi tabetmesiyle başladı. III. Şehir fotoğrafları, panoramalar ve portreler modern fotoğrafçılığın ana konularıydı. Yukarıdakilerden hangileri 19.yy fotoğrafıyla ilgili doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I. , II. ve III.
  Soru Açıklaması
  18.
  Tanzimat Fermanı kim tarafından düzenlenmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Mustafa Reşit Paşa
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nin sonuçlarından bir olarak kabul edilemez?
  Doğru Cevap: "E" Kilisenin güçlenmesi
  Soru Açıklaması
  20.
  Ortaçağdan sonra ilk kez çıplak olarak yaptığı Davut Heykeli’nde çağın yeniliği olan realizm, naturalizm ve hareketlilik gözlenen heykeltraş kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Donatello
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.