l. SELİM DÖNEMİ (YAVUZ) (1512-1520)

l. Selim Dönemi (Yavuz) (1512-1520)

I. Selim dönemi 8 yıl sürmüş olup en önemli gelişmeleri aşağıda açıklanmıştır.

Karıştıran Ovası’nda babasının kuvvetlerine karşı mağlup oldu ancak yeniçerilerin desteğiyle padişah olabildi.

Bozoklu Celal isyanı ile uğraştı. ( Celali isyanları adını buradan almaktadır)

İran Seferi Çaldıran Savaşı. 1514 yılında Safavi Devleti ile yapılan Çaldıran savaşını kazanmış ve Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Turnadağ Savaşı. 1515 ,Turnadağ savaşı ile Dulkadiroğlu Beyliği yıkılmış, Anadolu Türk siyasi birliği tam olarak sağlanmıştır.

Mısır Seferi Mercidabık savaşı 1516 ile Memluklar yenilgiye uğratılmış ve Suriye ele geçirilmiştir.

Ridaniye Savaşları 1517 Memluklar yenilgiye uğratılmış ve Mısır fetedilmiştir.

I. Selim Dönemi Mısır Seferinin Sonuçları

Memluk devleti ortadan kalkmıştır.

Suriye, Filistin, Suriye ve Hicaz Osmanlıya katılmıştır.

Ramazanoğulları beyliği Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Baharat yolunun denetimi tamamen Osmanlı devletine geçmiştir.

Kutsal Emanatler İstanbul’a getirilmiştir.

Yavuz’a ‘Hadimü’l Haremeyin’i Şerifeyin’ unvanı verilmiştir.

Venedik Kıbrıs için Memluklre ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başlamıştır.

Diğer Gelişmeler

Çaldıran savaşından sonra Tebriz’den Ridaniye savaşından sonrada Mısırdan birçok bilim adamı İstanbul’a gelmiştir.

Halifelik makamı Osmanlıya geçmiştir.

Zenbilli Ali, İbni Kemal bu dönemde yaşamışlardır.

Not: Mısır’ın fethedilmesi ile birlikte halifelik yetkisinin Osmanlı Sultanına geçmesi devletin siyasi yapısının resmi anlamda Teokratik bir yapıya kavuştuğunun kanıtıdır.

Şerri hukuk sisteminin varlığı, şerri vergilerin uygulanması ve Şeyhülislam’ın devlet yönetiminde görev alması gibi durumlarda teokratik yapının kanıtı olarak gösterilebilir.