lV. Mehmet (1648-1687)

lV. Mehmet

İbrahim (1640-1648)

Girit’in kuşatılması Hanya’nın fethi

Cinci Hoca

lV. Mehmet (1648-1687)

İlk yılları karışıklık içinde geçti. Kösem Sultan Turhan Sultan’ın adamları tarafından öldürüldü.

Köprülü Mehmet Paşa Venediklileri yendi.

Fazıl Ahmet Paşa Avusturya’dan Uyvar Kalesini alıp Vasvar Antlaşması’nı imzaladı.

Venediklilerden de Girit’teki Kandiye kalesini aldı ve yirmi dört yıl süren Girit kuşatması başarıyla sonuçlandı.

Sadrazam ile birlikte ‎Lehistan seferine çıktı ve 1672 yılında Bucaş Antlaşması‘nı imzaladıktan sonra Edirne’ye döndü.

Fazıl Ahmet Paşa ölünce IV. Mehmet sadrazamlığa Köprülü  ailesinin yetiştirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı getirdi. IV. Mehmet sadrazam ile birlikte Rusya’nın ele geçirdiği Çehrin kalesini geri almak için sefere çıktı. Kalenin alınmasının ardından 1678’de Edirne’ye döndü. 1681 yılında Ruslarla yirmi yıl süreli bir saldırmazlık antlaşması yapıldı. Bahçesaray Antlaşması,(Çehrin Antlaşması ) (ilk Osmanlı-Rus antlaşması)

II. Viyana Kuşatması

Tökeli İmre’nin yardım isteği

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Kuşatma devam ederken Lehistan Kralı Sobieski’nin 120 bin kişilik yardım kuvvetini, Kırım Hanı Murad Giray Han’ın durduramaması üzerine bu Viyana Kuşatması neticesiz kaldı.

Almandağı (Kahlenberg) Muharebesi

II. Viyana Kuşatması’nın bozgunla sonuçlanmasına yol açan savaştır.

Kuşatmanın sağ kanadında bulunan Budin Beylerbeyi Uzun İbrahim Paşa, daha savaşın ilk zamanında ordusunu alıp Yanıkkale’ye kaçtı ve bozguna zemin hazırladı.

Uzun İbrahim Paşa idam edildi.

Murat Giray idam edildi.

Merzifonlu idam edildi.

Ciğerdelen Muharebesi (yenilgi)

II. Mohaç Muharebesi (yenilgi)

IV. Mehmet tahttan indirildi. II. Süleyman tahta çıkarıldı.