MİLLİ CEMİYETLER

Bu yazımızda milli cemiyetler ve zararlı cemiyetler in hangileri olduğu bu cemiyetlerin hangi faaliyetlerde bulundukları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.

Trakya Paşaeli Cemiyeti:

 • Mavri Mira Cemiyetinin Trakya’ya yönelik olarak yürüttüğü bölücü faaliyetlere karşı kurulmuştur.
 • İstanbul ve boğazların işgal edilmesi bu cemiyetle Anadolu’nun bağlantısını kesmiştir.
 • Bu cemiyet Osmanlı Devleti’nin yıkılması halinde Trakya’da bir cumhuriyet kurmayı planlamaktadır.
 • Edirne ve Lüleburgaz Kongresini düzenlemiştir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

 • Ege Bölgesinde Yunanlıların bölücü faaliyetlerine karşı çalıştı.
 • 2–9 Mart 1919 tarihinde İzmir’de Müdafaa-i Hukuk Kongresini düzenledi.

Kilikyalılar Cemiyeti:

 • Adana ve civarının Ermeni ve Fransızlara karşı bütünlüğünü korumak için kuruldu
Redd-i İlhak Cemiyeti:
 • İzmir’in işgaline tepki olarak kuruldu
 • Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenleyerek Ege bölgesini örgütledi
 • Kuvayımilliye’yi harekete geçirerek silahlı direniş başlattı.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti:

 • Orta ve Doğu Karadeniz’deki Rum ve Ermeni faaliyetlerine karşı kuruldu.
 • Erzurum Kongresinin toplanmasına yardımcı oldu.
 • Erzurum Kongresinde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşti.

Milli Kongre Cemiyeti:

 • İstanbul’da kuruldu.
 • Milli mücadele için birleşmeyi savundu.
 • İlk defa Kuvayımilliye tabirini kulandı.
 • Genelde basın yayın yoluyla propagandayı ilke edindi.
 • 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle bu cemiyet dağıldı.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

 • Doğu Anadolu’nun Ermenilere karşı bütünlüğünü korumak için kuruldu.
 • XV. Kolordu’nun Erzurum’da dağılmamış halde olması bu cemiyeti daha da etkin hale getirdi.
 • Erzurum Kongresi’ni düzenledi
 • Doğu illerinde Türklerin Ermenilere sayıca üstün olduğu kadar tarih, kültür ve uygarlık yönüyle de üstün olduğunu kanıtlamak için Fransızca Le Pays, Türkçe Hâdisat ve Albayrak gazetelerini çıkarmıştır.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti:

 • Türk kadınlarının Milli Mücadele’ye büyük kararlılıkla katılışını simgelemektedir 
 • Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit ve arkadaşları tarafından 9 Aralık 1919’da Sivas’ta kurulmuştur. 
 • İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’ne karşı protestolar yayınlamış Milli Orduya katılan subaylara kutlama mesajları göndererek onları teşvik etmiştir.

Karakol Cemiyeti: 

 • İstanbul’un işgali üzerine kurulmuş gizli bir cemiyettir.
 • Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasını organize etmiştir.