Mısır, İran, Hint, Çin Uygarlıkları

Mısır, İran, Hint, Çin Uygarlıkları

1. Mısır Uygarlığı

Mısır Uygarlığı başında firavun adı verilen krallar bulunurdu.

Firavunlar tanrı kraldı. Yetkileri sınırsızdı. Bu nedenle devletin siyasi yapısı teoraktik monarşi idi.

Kuzey Suriye’nin verimli topraklarını almak için Hititliler Kadeş Savaşı’nı yapmışlardır. (M. Ö. 1280) Tarihin ilk büyük meydan savaşı sayılan bu savaşta taraflar birbirlerine kesin üstünlük sağlayamamıştır.

Daha sonra taraflar Kadeş Antlaşması’nı yapmışlardır. (M. Ö.1295) Bu antlaşma tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır.

Mısırlılar, hiyeroglif denilen yazının yanı sıra hiyeratik ve demotik denilen yazı türlerini geliştirildi.

Mısır’da ekonomi tarıma dayanmıştır. Vergiler tarım ürünlerinden oluşmuştur. Köylüler ile köleler, asillerin, rahiplerin ve askerlerin topraklarında çalışmışlardır. Şehirliler ise ticaret ve sanatla uğraşmışlardır.

Mısır’da yaşayanlar birden çok tanrıya inanmışlardır. En büyük tanrı güneş tanrısı idi. Ölümden sonra hayatın devamına inanmışlardır. Bu inanış şekli mumyacılıkta, eczacılıkta, tıpta, mimaride, resimde ve heykelcilikte önemli gelişmeleri sağlamıştır.

Mısırda krallar için piramit denilen mezarlar halk için labirent denen mezarlar yapılmıştır.

2.İran Medeniyeti

M.Ö 3000′lerden itibaren İran’da uygarlık izleri görülmektedir. İran Uygarlığı ’nın temelini arya denen kavimler oluşturmuştur. İran Uygarlığı’nın temsilcileri Med ve Persler bu kavimleri oluşturur.

İlkçağ’da İran’da kurulan iki büyük devlet Medler ve Persler’dir.

Persler’de ülke sartaplığa (illere, eyaletlere) ayrılmış ve her ile satrap adında bir askeri vali atanmıştır.

İlk posta ve istihbarat örgütü İran’da kurulmuştur.

İran’da Zerdüştlük dini yaygındı.

Eski İran sanatının en önemli ürünleri, krallar adına yapılan büyük saraylar ve türbelerdir. Merkez Persepolis’teki saray ve 1. Daryus’a ait Zafer Kabartması önemlidir.

Tarım, ticaret ve hayvancılıkla ilgilenen İranlılar Ege’den İran’a kadar uzanan kral yolunu onararak ticareti geliştirmişlerdir.

Persler M.Ö 330′da Makedonya Kralı İskender tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

İran dış tesirlere karşı kapalı bir coğrafyaya sahiptir.

3. Hint Uygarlığı

Racalık denilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

Arilerin Hindistan’a getirdiği kast sistemi; toplumsal, siyasî ve dinî düzenin temelini oluşturuyordu.

Bu sistemde halk, sınıflara ayrılmıştı: Brahmanlar: Din adamları Kşatriyalar: Hükümdarlar, komutanlar ve askerler Vaizyalar: Sanatkârlar, tüccarlar ve çiftçiler Sudralar: İşçiler Paryalar: Bu dört sınıfın dışında olan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıftır.

4. Çin Uygarlığı

Halk; asiller ve köylüler olarak ikiye ayrılmıştı.

Çin ekonomisi tarıma dayalıydı.

Çinli tüccarlar, İpek Yolu aracılığıyla Çin’den Roma’ya kadar olan bölgede ticaret yapmışlardır.

Çin’de ayrıca resim, porselen, heykelcilik ve çinicilik de gelişmiştir.

Çin Şeddi, kuzeyden gelen Hun saldırılarına karşı korunmak amacıyla yapılmıştı.

Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkebi icat ederek dünya medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.