ORHAN GAZİ

ORHAN GAZİ

Bursa’nın Fethi (1326): Osman Bey’in asıl amacı Bursa’yı almaktı. Bu amaçla şehri kuşatma altına aldı. Onun hastalanması üzerine, kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Gazi Mudanya Limanı’nı ve Orhaneli’ni fethederek Bursa’nın Bizans İmparatorluğu ile bağlantısını kesti.

Aralıklarla on yıl süren kuşatma sonunda yardım alma umudu kalmayan Bursa tekfuru şehri teslim etti.

İpek üretim ve ticaret merkezi olan Bursa, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı. Böylece Bizans İmparatorluğu’nun Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırılmış oldu.

Pelekanon Savaşı (1329):

Bursa’nın fethedilmesinden sonra Osmanlı kuvvetlerinin Kocaeli Yarımadası’ndaki kalelerini fethedip İstanbul Boğazı’na yaklaşması ve İznik’i kuşatması üzerine Bizans imparatoru III. Andronikos karşı saldırıya geçti. İznik’i kuşatmış olan Orhan Gazi, kuşatmayı kaldırarak Bizans üzerine yürüdü. Maltepe’de yapılan savaşta Osmanlılar, Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra hem Bizans hem de Anadolu’daki Türk Beylikleri, Osmanlıların faaliyetlerini daha yakından izlemeye başladı.

İznik (1331) ve İzmit’in (1337) Fethi:

İznik, Bizans’a karşı yapılacak seferlerde askerî üs olarak kullanılmak amacıyla merkez yapıldı.

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Topraklarına Katılması (1345):

Orhan Bey, 1345 yılında karışıklıklar içerisinde bulunan Karesioğulları Beyliği üzerine yürüyerek topraklarını ve donanmasını Osmanlı Devleti’ne kattı. Böylece Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği oldu ve Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda ilk adım atıldı. Osmanlılar Karesioğulları denizcilik alanındaki deneyimlerinden ve donanmalarından da yararlanarak Rumeli’ye geçtiler.

Hacı İlbeyi, Evrenos Bey, Gazi Fazıl Bey, Ece Halil

RUMELİ’YE GEÇİŞ

Çimpe Kalesi’nin Alınması (1352):

Palaiologoslar Sırp ve Bulgarladan

Kantakuzenoslar Orhan Gazi’den yardım istedi.

Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa’yı yardıma gönderdi. Kantakuzen, yapılan yardımlara karşılık Gelibolu Yarımadası’ndaki Çimpe Kalesi’ni Osmanlılara verdi (1352). Böylece Süleyman Paşa 20.000 kişilik kuvvetle Rumeli’ye geçti. Kaleye asker bırakan Süleyman Paşa, Gelibolu Kalesi’ni alarak Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye yerleşmesini sağladı. Süleyman Paşa daha sonra Tekirdağ, Bolayır, Keşan, Malkara, Çorlu ve Lüleburgaz’ı fethetti.

Şehzade Halil’in kaçırılması

Süleyman Paşa’nın ölümü Rumeli fetihlerinin duraksamasına yol açmıştır.

Orhan Bey zamanındaki teşkilatlanma çalışmaları:

Divan teşkilatı kuruldu,

Vezirlik makamı oluşturuldu, (Alaeddin Paşa)

Sancak teşkilatının temelleri atıldı,

Vakıf teşkilatı

Müderris ataması (Davudu Kayserî)

İlk gümüş para (akçe)

Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur,

İlk cami (İznik Hacı Özbek Camii)

İznik’te ilk medrese kurulmuştur Süleyman Paşa Medresesi

Orhan Gazi ‘ye bey olduktan sonra “Şücaeddin“, “İhtiyareddin” ve “Seyfeddin” sanlari verilmiştir.

Adına tuğra çekilen ilk Osmanlı beyidir.

Sultan unvanını kullanmıştır.