Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Terhin ve Şine-Usu adlı Uygur yazıtlarına göre Uygur Kağanlığı'nın kuruluş tarihi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 748
Soru Açıklaması
2.
Çin kaynaklarında kızıl saçlı ve mavi gözlü olarak tanımlanan Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kırgızlar
Soru Açıklaması
3.
Uygur Kağanlığı kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 745
Soru Açıklaması
4.
Türklerde siyasî, askerî, iktisadî ve kültürel bütün meselelerin görüşülüp, karara bağlandığı devlet meclisine ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Toy
Soru Açıklaması
5.
Eldeki en esli bilgiler ışığında tarihte en eski Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asya Hunları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Cengiz Han'ın ölümünden sonra oluşan Moğol devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Selçuklular
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin İslamiyet'e geçene kadar olan süreçte incelenmesinde karşılaşılan ve Türk tarihinin yapısından kaynaklanan beş meseleden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Din Birliği
Soru Açıklaması
8.
Altayların batısında oturan, Töleslerin en zengini ve kuvvetlisi olan boy aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tarduşlar
Soru Açıklaması
9.
Hangi devlet Moğollar tarafından işgal edilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Güney İran
Soru Açıklaması
10.
Göktürk sosyal birimlerini küçükten büyüğe sıralanması, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Oguş / Urug / Boy / Bodun / İl
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Oğuzlar'ın Boz-ok koluna ait boylardandır?
Doğru Cevap: "C" Kayı 
Soru Açıklaması
12.
Uygurların Göktürk Kaganlığı'nı yıkarak kendi kaganlıklarını kurması, aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" MS 745
Soru Açıklaması
13.
Ağaşıdakilerden hangisi Cengiz Han’dan sonra Moğol İmparatorlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Argun Han
Soru Açıklaması
14.
Türk Devlet Tarihi, aşağıdaki devletlerin hangisi ile başlatılır?
Doğru Cevap: "E" Hunlar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin Çin esaretine düşmelerinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Göktürklerin Çin'in himayesine girme istekleri
Soru Açıklaması
16.
Peçenekler bir devlet vücuda geçirememişlerse de savaş zamanlarında aralarında siyasi birliğini sağlayarak bir liderin önderliğinde teşkilatlanmışlardır. Bu bilgiye göre Peçenekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" Olağanüstü durumlarda siyasi birliği sağlarlar
Soru Açıklaması
17.
Kutlug, istiklal mücadelelerinin sonunda tesis edilen hangi devletin, “devleti derleyen, toparlayan” manasına gelen “İlteriş” unvanıyla kurucu Kagan’ı oldu?
Doğru Cevap: "C" II. Göktürk Devleti
Soru Açıklaması
18.
Uygurların kütleler hâlinde 847 yılında yerleşmelerinden önce Gansu havalisine epey Uygur yaşıyordu. Buranın yeni sâkinleri artık Çin ile ticaret ve imparatorluktan kız almausulüyle siyasi evlilikler yaparak durumlarını düzelttiler. X. yüzyılın başlarında Çin’deTang Sülâlesi’nin sonu gelmek üzereydi. Bunun üzerine Gansu Uygurları bağlı olduklarıDunhuang merkezli Çin askerî bölgesiyle bağlarını kestiler. Yine 905 yılında bölgede birdevlet kuran isyancı bir Çin generalinin tazyiklerine karşı Tegin adlı komutanın emrindeki Uygur ordusu 911 yılında Dunhuang’ı kuşatıp, generali yendi. Bundan sonra bölgedeki Uygurlar müstakil oldular. Bu bilgilere göre hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Gansu Uygur Devleti'nin ekonomisinde ticaret hakimdir
Soru Açıklaması
19.
Eski Türk devletlerinde rütbe olarak kağandan sonra gelen unvan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yabgu
Soru Açıklaması
20.
II. Göktürk Devletini kim kurmuştur?
Doğru Cevap: "D" İlteriş Kagan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.