Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Türkmen beylikleri doğarken diğer taraftan Batı’da İznik merkezli Türkiye Selçukluları devletinin kurulmasına katkı sağlayan Türkmen beyleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sami
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Saltuklu Beyliği’nin bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Gürcülere karşı savaşmışlardır.
Soru Açıklaması
3.
Alaeddin Muhammed Dönemi hangi tarihler arasında yer almıştır?
Doğru Cevap: "E" 1200-1220
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.