Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
______________devrinde Hıristiyan ve gayr-i müslimlerin kilise ve ibadethanelerikapatılmamış, varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bilhassa Malatya Süryani kilisesi buyönde dikkat çekicidir. Hıristiyan din adamları da kentlerin yönetiminde Türklereyardımcı olmuşlardır. Başlangıçta kentlerde yoğunlaşan gayr-i müslim nüfus zamanlataşradan gelen Türkmen yerleşimleriyle dengelenmiştir.
Doğru Cevap: "E" Danişmendliler
Soru Açıklaması
2.
Anadolu’daki en önemli Türkmen beyliklerinden biri olarak, 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Niksar, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Elbistan dolaylarında hüküm sürmüşlerdir. Türkiye Selçukluları ile birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.  Anadolu’daki Bizans ve Franklara karşı aldıkları başarılı sonuçlar, sahip oldukları siyasi ve askeri üstünlük neticesinde Abbasi halifesi Müsterşid ile Büyük Selçuklu hükümdarı Sencer tarafından o dönemki hükümdarları Emir Gazi’ye Melik unvanı tevcih edilmiştir.  Kayseri Ulu Cami bu beyliğin eseridir. Yukarıda verilen paragrafta hangi Anadolu Türk Beyliği'nden bahsedilmektedir.  
Doğru Cevap: "B" Danişmendliler.
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İnaloğullarıEyyübiler tarafından ortadan kaldırılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Harzemşahların gerçek kurucusu olarak kabul edilen hükümdar kimdir?
Doğru Cevap: "A" Kutbeddin Muhammed
Soru Açıklaması
5.
Harzemşah Celalettin ile beraber Anadoluya gelen ve kıpçak oldukları iddia edilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Germiyanoğulları.
Soru Açıklaması
6.
Karakoyunlu tahtına oturunca ilk iş olarak Gürcistan seferine çıkan ve Tiflis’i zapt eden Karakoyunlu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cihan Şah
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki Beylerden hangisi İnal oğullarındandır?
Doğru Cevap: "D" İbrahim Bey
Soru Açıklaması
8.
Harezmşahlar ülkesinde XII. yüzyılda, Seyhun ötesi bozkırlarında yaşayan Türk göçebelerinin İslamlaşmasında ve bunlar arasında bir Türk tarikatının kurulmasında, en büyük rolü oynayan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Saltukluların hüküm sürdüğü yerler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sivas
Soru Açıklaması
10.
Anadolu’daki Türk beylikleri içerisinde kendi adına ilk para bastıran beylik hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Danişmendliler
Soru Açıklaması
11.
Tiflis hangi Karakoyunlu hükümdarı döneminde zapt edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cihan Şah
Soru Açıklaması
12.
I. Aşiret lideri veya emirlerin sorumluluğu altındaydılar. II. Bizans sınırlarına sürekli akınlar düzenlerlerdi. III. Yapılan saldırılarda serbest davranırlardı. Yukarıdakilerden hangileri Uc Teşkilatları hakkında doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Artukluların bir kolu olan Harput koluna bağlı olan bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nusaybin
Soru Açıklaması
14.
Kadı Burhaneddin Ahmet ve kurmuş olduğu devlet ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
 • Aslen bir Uygur Türk'üdür
 • Eretna devletinde kadılık yapmıştır
 • Akkoyunlular ile ittifak yapmıştır.
 • Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması
  15.
  İlgazi'nin ölümünden sonra oğullarından Süleyman aşağıdakilerinden hangisine hakim oldu? 
  Doğru Cevap: "A" Meyyafarikin'e
  Soru Açıklaması
  16.
  1282 yılında Muğla ve Aydın'ın fethiyle kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Menteşeoğulları.
  Soru Açıklaması
  17.
  Ladik- Denizli beyliği olarak bilinen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" İnançoğulları.
  Soru Açıklaması
  18.
  Cihan Şah Karakoyunlu tahtına oturunca ilk iş olarak nereye sefere çıktı?
  Doğru Cevap: "D" Gürcistan
  Soru Açıklaması
  19.
  Alaeddin Muhammed Dönemi (1200-1220) aşağıdaki devletlerden hangisi içinde yaşanmıştır? 
  Doğru Cevap: "B" Harezmşahlar Devleti
  Soru Açıklaması
  20.
  1071 Malazgirt zaferi sonrasında İznik ve çevresinde kurulan Türk Devletinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "A" Türkiye Selçukluları Devleti 
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.