Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
1100-1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Bargiri, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sökmeniler
Soru Açıklaması
2.
 Anadolu'yu ele geçirmeye hazırlanan Timur 1387 yılında hangi şehri ele geçirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Erzurum
Soru Açıklaması
3.
Harzemşahlar'da verilen emirlere riayetle ve vergi vermekle mükellef geniş halk kitlesine ne ad veriliyordu?
Doğru Cevap: "C" Ra'iya
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki Anadolu Beylik ve eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dilmaç Oğulları-Şeyh Mübarek
Soru Açıklaması
5.
I. Selçuklu'ya gönderdiği vergileri kesmiştir. II. Konya'yı kuşatıp ele geçirmiştir. III. Beylikte resmi dil olarak Türkçe'yi benimsemiştir. Yukarıdakilerden hangileri Karamanoğlu Mehmed Bey döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
1105 yılında ölen, şahsiyeti ve yaptığı hizmetler Türkmenlerin nazarında destanlaşmış ve ölümsüzleşmiş Danişmend beyi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Danişmend Gazi
Soru Açıklaması
7.
1071 Malazgirt zaferinin ardından Van Gölü havzasında hangi Türkmen beyliği hüküm sürmüştür?
Doğru Cevap: "D" Sökmenliler
Soru Açıklaması
8.
Erzurum ve çevresinde .........., Erzincan ve Kemah’ta .........., Yeşil Irmak havzasında ............., Mardin ve Hısn-ı Keyfa ..........,  XI. asrın son çeyreğinde tarih sahnesine çıkmışlar, yaklaşık olarak iki asır boyunca bölgenin kaderine hakim olmuşlardır. Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Saltuklular- Mengücüklüler- Danişmendliler- Artuklular
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
 Danişmendlilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kendi adlarına ilk para bastıran beyliktir.
Soru Açıklaması
11.
 • Danişmendliler, Anadolu’daki en önemli Türkmen beyliklerinden biri olarak, 1073’de kurulmuştur
 • Danişmendliler Türkiye Selçuklularıyla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmiştir
 • Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Niksar hüküm sürdüğü yerler arasında yer alır.
 • Danişmendliler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" II ve III
  Soru Açıklaması
  12.
  1071 Malazgirt zaferinin ardından Diyarbekir bölgesinde hangi Türkmen beyliği hüküm sürmüştür?
  Doğru Cevap: "E" İnal Oğulları
  Soru Açıklaması
  13.
  Ahlatşahların son hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir.
  Doğru Cevap: "A" İzzeddin Balaban
  Soru Açıklaması
  14.
  Devletin merkezi önce Sivas, sonra ise Kayseri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Eretna Devleti
  Soru Açıklaması
  15.
  Azerbaycan,Erran ve Irak-ı Acem'in kontrolünü elinden bulunduran Melik Eşref'i ortadan kaldıran Canı Bey hangi devletin hükümdarıdır?
  Doğru Cevap: "A" Altın Ordu
  Soru Açıklaması
  16.
 • Askerî teşkilat esas itibarı ile Büyük Selçuklulardan alınmıştır.
 • Orduya ait bütün idari işlere mezalim divanı bakardı.
 • Hükümdara ait olan emlak ve arazinin idaresi doğrudan doğruya divan-ı hass’a aitti.
 • Harezmşahlar Devletinin idari yapısı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması
  17.
  I.Murad’ın ortadan kaldırdığı Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Menteşeoğulları
  Soru Açıklaması
  18.
  Antalya ve Göller bölgesinde 1280 yılında kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Hamitoğulları.
  Soru Açıklaması
  19.
  Harezmşahlar imparatorluk yapısını hangi hükümdar döneminde kazanmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Alâeddin Muhammed Tökiş/Tekiş
  Soru Açıklaması
  20.
  1100-1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hüküm sürmüş olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Sökmenliler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.