Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Akkoyunlular Moğolların Doğu Anadoluyu terk etmesi üzerine Mardin'e hakimiyet gösteren hangi beylik ile işbirliği içerisine girmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Artuklular
Soru Açıklaması
2.
Bir Osmanlı sultanından bir Babürlü hükümdarına yazılmış ilk mektup aşağıdaki hükümdarlardan hangisine yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Cihangir
Soru Açıklaması
3.
Delhi'de ilk Türk sultanlığı kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1206
Soru Açıklaması
4.
Kanuni devrinde Hadım Süleyman Paşa’nın yaptığı Hint seferi hangi yıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1538
Soru Açıklaması
5.
Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Rum Devletini aşağıdakilerden hangi tarihte fethetmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1461
Soru Açıklaması
6.
Kalaç sultanlığı kaç yılında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1320
Soru Açıklaması
7.
Erzurum hangi beyliğin merkezidir?
Doğru Cevap: "D" Saltuklular
Soru Açıklaması
8.
Harezmşahlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "A" Müslüman Türk Devletini
Soru Açıklaması
9.
1575’de yaptırdığı bir "ibadet-hane"de bütün dinler hakkındatartışmalar yaptıran Babür hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ekber
Soru Açıklaması
10.
Kimin zamanında Karakoyunlular Musul’dan Erzurum’a kadar olan sahayı hâkimiyetleri altına almışlardı?
Doğru Cevap: "C" Kutlu Bey
Soru Açıklaması
11.
Muizüddin Muhammed Pencâb’taki hâkimiyetini sağlamlaştırmak için İlk nereyi aldı?
Doğru Cevap: "A" Gazne
Soru Açıklaması
12.
Babür öldükten sonra Devletin başına aşağıdakilerden hangisi geçmiştir?
Doğru Cevap: "D" Humayûn
Soru Açıklaması
13.
Ekber'in 1575’de yaptırdığı bir "ibadethanenin" temel çıkış noktası nedir?
Doğru Cevap: "A" Bütün dinler hakkında tartışmalar yapmak
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Babür ilişkileri hangi dönemde hız kazanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
15.
I. Tahmasb dönemi kaç yılında sona ermiştir?
Doğru Cevap: "C" 1576
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin son Hindistan seferini yapan Kaptanıdır?
Doğru Cevap: "C" Seydi Ali Reis
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Şah İsmail'in kurduğu devletin adıdır? 
Doğru Cevap: "A" Safevi Devleti
Soru Açıklaması
18.
Avrupalı müttefikleri Uzun Hasan Bey’e Osmanlılar karşısında kullanmak üzere gönderdikleri silahların ulaşmamasının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "D" Karamanoğlu topraklarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı-İran sınırını geniş ölçüde belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması hangi iki hükümdar arasında imzalandı ?
Doğru Cevap: "A" IV. Murad-Şah Safi
Soru Açıklaması
20.
Uzun Hasan Bey'in ölümünden sonra tahta ilk çıkan oğlu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sultan Halil
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.