Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Karakoyunlu Beyi Kutlu Bey aşağıdakilerden hangi tarihte ölmüştür?
Doğru Cevap: "E" 1389
Soru Açıklaması
2.
Karasu-Kelkit Irmakları arasında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar (Kögonya) kentlerini içine alan bir sahada kurulmuş Anadolu Beyliğinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Mengücekler
Soru Açıklaması
3.
Saltuklu Beyliğinin merkezi aşağıdakilerden hangi ilimizdir? 
Doğru Cevap: "E" Erzurum 
Soru Açıklaması
4.
İslam’ın ikinci bin yılının müceddidi kabul edilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sirhindî
Soru Açıklaması
5.
Selçuklularaki ikta ve Osmanlılardaki tımar sistemi Safevilerde hangi isimle anılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tuyul
Soru Açıklaması
6.
Akkoyunlu çöküş döneminde Rüstem Bey'in tahta geçmesiyle başlayan iç karışıklıklardan faydalanarak Şeyh Haydar'ın müritlerini etrafına toplayan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Şah İsmail Safevİ
Soru Açıklaması
7.
Sultan Balaban dönemi kaç yılında sona ermiştir?
Doğru Cevap: "C" 1287
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Sultanı II. Murad'dan kendisine faaliyet gösterebileceği bir yer vermesini isteyen ve karşılık bulamayan Safevi şeyhi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şeyh Cüneyd
Soru Açıklaması
9.
Harezmşahlar Devleti'nin yıkılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Moğol İmparatorluğu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi denizci Türkmen beyliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Saruhanoğulları
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Denizli bölgesinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" İnançoğulları
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’ne karşı rekabete girişmesi heyecanla ve ümitle karşılanan, Avrupa saraylarında Fatih Sultan Mehmed’den ayırmak için “Küçük Türk” diye adlandırılan kişi kimdi?
Doğru Cevap: "E" Uzun Hasan Bey
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Şah İsmail’i desteklemeyen Türkmenlerdir?
Doğru Cevap: "D" Musullu Türkmenleri
Soru Açıklaması
14.
Uzun Hasan Bey, Osmanlılara karşı ittifak kurmak için hangi devletin hükümdarının kızıyla evlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Trabzon Rum Devleti
Soru Açıklaması
15.
Harzemşaharın atası olarak kabul edilen Anuş-Tigin uzun yıllar boyunca  Büyük Selçuklulara hangi görevle hizmet etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Taşdar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Şiran Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Emir Belek öldürülmüştür.
Soru Açıklaması
17.
Safevi tarikatın simgesi olarak onlara on iki dilimli kırmızı renkli başlıklar giyildi. Böylece hem gücünü açığa vurulmuş hem de müridlerinin tefrik edilmesini sağlanmış oldu. Bundan sonra Safevî tarikatının takipçileri Kızılbaş adıyla anılmaya başlandı. Yukarıdaki belirtilenler seçeneklerden hangisi zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Şeyh Haydar
Soru Açıklaması
18.
Babürnâme ve Divan adlı eserleriyle dünya edebiyatına eşssiz eserler bırakın şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Babür
Soru Açıklaması
19.
İlhanlı hakimiyetinin çökmesine paralel olarak Akkoyunlular aşağıdakilerden hangisinin hakimiyetine girmeyi benimsemişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Sutaylı'lar
Soru Açıklaması
20.
Son Babürlü hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" II. Bahadır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.