Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Tur Ali Bey’in 1362’de ölümünden sonra Akkoyunlu tahtına kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fahreddin Kutlu Bey
Soru Açıklaması
2.
1386’da Timur ilk olarak nereyi istila etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Irak-ı Acem
Soru Açıklaması
3.
Türbelere çatı yapılması, kadınların evliya mezarlarını ziyareti, kadın elbisesine benzeyen kıyafet, haşhaş ekimi, ipek ve altın kullannımı ve müziğin kim tarafindan yasaklanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Evrengzib
Soru Açıklaması
4.
Harezmşahlar Devleti hangi yüzyılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 11.YY
Soru Açıklaması
5.
1587 yılında tahta geçer geçmez ilk iş olarak iç problemleri ortadan kaldırmak amacıyla orduda geniş bir ıslahata girişerek Kızılbaşlı reislerinin gücünü kırmak amacıyla Şahseven adıyla yeni askeri birlikler meydana getiren hükümdar kimdir?
Doğru Cevap: "A" I. Abbas 
Soru Açıklaması
6.
 • Mengücükler-Ulu Camii
 • Saltuklular-Kale Camii
 • Sökmenliler- Aladdin Camii
 • Artuklular-Tepsi Minare
 • Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I-II-III
  Soru Açıklaması
  7.
  Akkoyunlular aşağıdakilerden hangi beyliği fethederek Osmanlılar ile komşu olmuştur? 
  Doğru Cevap: "D" Eğil Beyliği
  Soru Açıklaması
  8.
  11. y.y'da Anadolu’nun doğusunda Erzincan ve Kemah’ta hangi beylik hüküm sürmüştür?
  Doğru Cevap: "B" Mengücükler
  Soru Açıklaması
  9.
   Akkoyunluların Osmanlılara karşı üç binden fazla esir verdiği,Uzun Hasan’ ın oğlu Zeynel Bey' in de bu savaşta öldüğü ve hatta devletin merkezinin Diyarbekir’den Tebriz’ e taşındığı savaş aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  Doğru Cevap: "B" Otlukbeli Savaşı
  Soru Açıklaması
  10.
  I. Trabzon etrafında kurulmuştur. II. İlhanlılarla iyi ilişkiler kurmuştur. III. Beylik, yıkılmadı ancak hakimiyeti Candaroğullarına geçti. Bu bilgiler aşağıdaki Beyliklerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "C" Pervaneoğulları
  Soru Açıklaması
  11.
  Tac Mahal kimin için yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Mümtaz Mahal
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Ladik Beyliği olarak da bilinirler. II. Selçuklulara isyan ederek İlhanlı hakimiyetini tanımışlardır.  III. Denizli, Honaz ve Dalaman çevresinde kurulmuştur. Yukarıdakilerden hangileri İnançoğulları hakkında doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  13.
  Şah Cihan’ın 1631 yılında ölen karısı için yaptırdığı meşhur türbe aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Tac Mahal
  Soru Açıklaması
  14.
  Abu’l-Feth İl-Arslan hangi tarihte Harezmşah tahtına oturdu?
  Doğru Cevap: "B" 1156
  Soru Açıklaması
  15.
  Akkoyunlu Devleti’nin dayandığı boy aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Bayındır
  Soru Açıklaması
  16.
  Babürlüler'de halkın hukuk işleri ....... tarafından görülür, hükümet görevlilerine karşı açılan büyük davalar .............. mahkemelerinde ele alınırdı.  Boşluklara hangi kavramlar gelmelidir?
  Doğru Cevap: "E" kadı - mezalim
  Soru Açıklaması
  17.
  Şah İsmail’in ölümünden sonra hangi Türkmen aşiretinin gücü arttı?
  Doğru Cevap: "D" Tekelüler
  Soru Açıklaması
  18.
  On iki imam Şiiliğini resmî mezhep ilan edip, ilk Şiî ezanı okutan Safevi hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "D" Şah İsmail 
  Soru Açıklaması
  19.
  Emirü'l-ümeralık makamına yükselen Div Sultan-ı Rumlu'nun devlet işlerini bütünüyle ele geçirmesi, 1526'da başlayan iç karışıklıkların kısa sürede bütün İran'a yayılması, batıda Osmanlı'nın Azerbaycan'ı tehdit altına alması, Osmanlı ile barış döneminin yaşanması gibi olaylar  I. Tahmasb  döneminde gerçekleşmiştir. Bu bilgilere yönelik olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
  Doğru Cevap: "A" Yönetimde karışıklıklar yaşanmaktadır.
  Soru Açıklaması
  20.
  Harezmşahlar ülkesinde XII. yüzyılda, Seyhun ötesi bozkırlarında yaşayan Türk göçebelerinin İslâmlaşmasında ve bunlar arasında bir Türk tarikatinin kurulmasında en büyük rolü oynayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Ahmet Yesevi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.