Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Slav halklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Normanlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “Luthercilik” hareketinin sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Almanya’da taht değişikliği yaşanmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Cizvit Topluluğu hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1534
Soru Açıklaması
4.
15. yüzyılda düşük faizle ihtiyaç sahipleri için kredi veren “rehin sandığı” uygulaması başladı. Bu genel bankaların en eski modeli oldu. “rehin sandığı” uygulamasını başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İtalya
Soru Açıklaması
5.
Hangisi Bretigny Antlaşmasının sonuçlarındandır?
 • Yüzyıl Savaşlarının ilk aşaması tamamlanmıştır.
 • III. Edward Fransa tahtındaki iddiasını sürdürmüştür.
 • Fransa krallığının dörtte birinden fazlası İngiltere’ye bırakılmıştır.
 • Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Fransa Kralı Charles'ın soyundan gelen William Anglo-Sakson Kralı II.Harold'u mağlup ederek İngiltere kralı olmuştur?
  Doğru Cevap: "D" Hasting Savaşı
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi Hansa Birliği teşkilatının özelliklerindendir?
 • 14. yüzyılda etkisini attırmıştır.
 • Amacı Alman ve İskandinav tüccarların eş güdümlü siyasetini sağlamaktır.
 • Varlığını 18. yüzyıla kadar sürdürmüştür.
 • Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden ülkelerden hangisinde 15. yüzyılda Roma hukuku törenin yerini almıştır?
  Doğru Cevap: "D" Almanya
  Soru Açıklaması
  9.
  Matbaa ne zaman bulunmuştur?
  Doğru Cevap: "C" 1450
  Soru Açıklaması
  10.
  Kalmar Birliği’nde öncü rol oynamış olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Danimarka
  Soru Açıklaması
  11.
  Fransa’da ilk kağıt fabrikası nerede ve ne zaman kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "E" Ambert-1326
  Soru Açıklaması
  12.
  Aryanist Hristiyan olan Vizigotların Katolikliğe geçmeleri hangi kral döneminde gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "D" I. Rekarred
  Soru Açıklaması
  13.
  I. Cermenler Hint-Ari dil grubuna mensuptur. II. Çoğu Pagan inancına mensuptur. III. Doğu Roma'nın tarih sahnesinden silinmesinde etkili rol oynamışlardır. IV. Kutsal Roma-Cermen imparatorluğu altında Roma'yı diriltmeye çalışmışlardır. Yukarıdaki Cermenler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
  Soru Açıklaması
  14.
  Geç dönem ortaçağda İngiltere’yi hangi hanedan yönetmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Plantagenet
  Soru Açıklaması
  15.
  10. yüzyılda, dinde ve Katolik kilisesinde yer alan ıslahat girişimlerinden birisi de Fransa’da Burgonya bölgesinde başlayan Cluny Hareketi idi. Aşağıdakilerden hangisi bu hareketin sonuçları arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "C" C) Daha uzun ibadet ve ayin düzenleme kuralları getirilmiştir.
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi papa III. Paul’un reform hareketine karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Protestanlık mezhebini tanımak
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisinde Doğu Slavlarını oluşturan topluluklar birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
  Doğru Cevap: "A" Ukraynalılar - Ruslar - Belaruslar 
  Soru Açıklaması
  18.
  Bizans İmparatorluğu 13. yüzyıla parçalanmış bir şekilde girdi.
 • İznik İmparatorluğu
 • Trabzon Rum İmparatorluğu
 • Epir Despotluğu
 • Yukarıdakilerden hangileri Bizans’ın parçalanmasıyla kurulan devletler arasındadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün neden olduğu sonuçlar arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "A" Roma İmparatorluğu’nun güçlenmesine neden olmuştur.
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de Hetrarşi’yi (Yedi Krallık) oluşturan krallıklardan biri değildir? 
  Doğru Cevap: "E" Sveyn
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.