Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
V.yüzyılın ilk yarısından itibaren Britanya’nın doğu ve güney kesimlerini istila eden Cermen kavimlerini ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anglo-Sakson
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da 1340-1440 yılları arasında nüfus artışının durması ve dolayısıyla da ekonominin gerilemesine yol açan etkenlerdendir?
 • Açlık
 • Savaş
 • Veba
 • Doğal afetler
 • Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  3.
  Avrupa ve Batı, düzenlediği toplam 11 Haçlı seferinin kaç tanesinde başarı sağlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" 1
  Soru Açıklaması
  4.
  Kavimler Göçü ve sonrasında hem Ostrogotları hem de Vizigotları yerlerinden eden ve Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa’sının siyasi ve demografik yapısına derinden etki eden halk aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Hunlar
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi geç dönem ortaçağ Fransa krallarından değildir?
  Doğru Cevap: "A" II. Richard
  Soru Açıklaması
  6.
  İngiltere’de 1215 yılında imzalanan Magna Carta ile toplumun hangi kesiminin hakları güvence altına alınmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Feodallerin
  Soru Açıklaması
  7.
  Deniz yoluyla Ümit burnundan geçerek Hindistan'a ulaşan ilk seyyah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Vasco da Gama
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi geç dönem ortaçağdaki İtalya’nın özelliklerindendir?
 • Otorite parçalanmıştır.
 • Doğu Akdeniz ticaretinde gerileme başlamıştır.
 • İtalyanca eserler veren sanatçılar ortaya çıkmıştır.
 • Doğru Cevap: "E" Yalnız III
  Soru Açıklaması
  9.
  Türk kökenli Peçenekler Kiev'i ne zaman kuşatmışlardır?
  Doğru Cevap: "E" 969
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi geç dönem ortaçağdaki Almanya’nın özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Kraliyet babadan oğula geçmektedir.
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Orta Dönem Ortaçağ Avrupa ‘sında görülen Feodalite ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  Doğru Cevap: "E" Baronlar hiyerarşik sistemin en üst makamıdır.
  Soru Açıklaması
  12.
  Cermenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Roma devlet geleneğini reddetmişlerdir
  Soru Açıklaması
  13.
  I. Teodosios'un ölümü, antlaşma yaparak imparatorluk arazilerine yerleştirdiği Cermen kökenli .......... yeniden sorun çıkartmalarına sebep olur. Durumu fırsat olarak gören Kral I. Alarik, tüm Trakya'yı talan ederek İstanbul önlerine gelir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlar?
  Doğru Cevap: "A" Vizigotlar'ın
  Soru Açıklaması
  14.
   Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz? 
  Doğru Cevap: "E" Toprağa dayalı ekonominin önem kazanması 
  Soru Açıklaması
  15.
  Kral Theodorik'in İtalya'yı Batı Roma İmparotorluğu'na son veren Cermen asıllı komutan Odoaker'den geri alması ile Sicilya ve Dalmaçya da dahil olmak üzere tüm İtalya'da .......... hakimiyeti başlar.  Yukarıda verilen cümledeki eksik yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
  Doğru Cevap: "B" Ostrogot
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinden sonraki Fransa’yı anlatmaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Teşkilatlanma bakımından Avrupa’nın en iyisidir.
  Soru Açıklaması
  17.
  Yüzyıl Savaşlarının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmıştır? 
  Doğru Cevap: "B" Bretigny Antlaşması 
  Soru Açıklaması
  18.
  Magellan’ın 1519'da başlattığı seferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Dünya çevresinde gerçekleştirilen ilk sefer olması
  Soru Açıklaması
  19.
  Hastingiler aşağıdaki kavimlerden hangisinin bir boyudur?
  Doğru Cevap: "D" Vandallar
  Soru Açıklaması
  20.
  15. yüzyılda düşük faizle ihtiyaç sahipleri için kredi veren “rehin sandığı”  uygulamasını başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" İtalya
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.