Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Lizbon’dan deniz yoluyla Güney Afrika’nın en güney ucu olan Ümit Burnu’ndan geçerek Hindistan’a ulaşan ilk denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vasco de Gama
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hansa Birliği’nin önemli şehirlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Milano
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • Reform hareketinin amacı yeni bir din yaratmaktı.
 • Reform hareketi papaza bağımlı inanca karşıydı.
 • Reform hareketi Protestanlık mezhebinin ortaya çıkışını sağlamıştır.
 • Doğru Cevap: "B" II ve III
  Soru Açıklaması
  4.
  Avrupa’nın demografik yapısının değişmesine sebep olan Kavimler Göçünü başlatanlar aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Hunlar
  Soru Açıklaması
  5.
  Vizigotların ilk kapsamlı yasaları hangi kral döneminde oluşturulmuştur?
  Doğru Cevap: "B" Eurik
  Soru Açıklaması
  6.
  Batı Frankların son Karolenj imparatoru V. Louis’in ölümünden sonra, 987 yılından sonra Fransa’da hüküm süren hanedan aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Capet Hanedanı
  Soru Açıklaması
  7.
  İberyalıların yeniden fetih olarak adlandırdıkları İber yarımadasının tekrar Hıristiyanlaştırılması ideolojisinin kurucusu olan krallık aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Asturias-Galiçya Krallığı
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıda sayılan koşullardan hangisi 1215’te imzalanan Magna Carta’da yer almaz?
  Doğru Cevap: "D" Yasalara uymayan kişilerin cezalandırılmasında kralın onayı esas olacak
  Soru Açıklaması
  9.
  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması
  10.
  Deniz yoluyla Güney Afrika'nın en güney noktası olan Ümit Burnu'ndan geçerek Hindistan'a ulaşan ilk seyyah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Vasco da Gama
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi ortaçağda tarımda verimi arttıran uygulamalar arasında sayılır?
 • Üç dönüşümlü nadas sisteminin uygulanması
 • Ağır tekerlekli sabanın kullanımı
 • Tırmık şeklindeki barananın kullanımı
 • Kooperatiflerin kurulması
 • Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  12.
  Hangi akım İngiltere’de özel bir şekil alarak yarı-Protestan ve yarı-Katolik özellikleri birleştirmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Anglikanizm
  Soru Açıklaması
  13.
  Engizisyon mahkemeleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde diğerlerine göre daha geç bir tarihte uygulamaya konmuştur? 
  Doğru Cevap: "A" Portekiz 
  Soru Açıklaması
  14.
  XV. yüzyılda Kuzey Avrupa’da ticareti denetleyen birliğin asıl merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "B" Kopenhang  
  Soru Açıklaması
  15.
  Kavimler Göçü ve sonrasında hem Ostrogotları hem de Vizigotları yerlerinden eden, Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupası’nın siyasi ve demografik yapısına derinden etki eden halk aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Hunlar
  Soru Açıklaması
  16.
  Batı Roma’nın tarih sahnesinden silinmesinde en etkili rolü oynayan unsurlardan birisi Cermen halklarının yerlerinden sürülmesi ve Batı Roma topraklarına karşı giriştikleri saldırılardır. Aşağıdaki halklardan hangisi Cermenler arasında sayılamaz?
  Doğru Cevap: "C" Avarlar
  Soru Açıklaması
  17.
  İngiltere Parlamentosu (Westminster Hall) ilk olarak kaç yılında kralın çağrısı ile toplanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" 1295
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de özel bir şekil alarak yarı-Protestan ve yarı-Katolik özellikleri birleşmesiyle ortaya çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Anglikanizm
  Soru Açıklaması
  19.
  Ölümünden sonra “Aziz” ünvanı alan Capet Hanedanı kralı kimdir?
  Doğru Cevap: "C" IX. Louis
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki şehirlerden hangisi geç dönem Ortaçağ Avrupa'sında şarap üretimi ile ünlenmiş şehirdir?
  Doğru Cevap: "B" Bordeaux
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.