Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Avrupa’da 11. ve 12.yy’larda kurulan üniversitelerin öğretim dili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Latince
Soru Açıklaması
2.
İstanbul’un fethinden sonraki Avrupa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • İngiltere’deki Güller Savaşı Henri Tudor’un iktidarı ile sonuçlanmıştır.
 • İtalya siyasi bütünlükten yoksundu.
 • Danimarka, İsveç ve Norveç Kalmar Birliği’ni oluşturmuştur.
 • Doğru Cevap: "A" I, II ve II
  Soru Açıklaması
  3.
  453 yılında Batı Hun hükümdarı Atila’nın ölümü üzerine Hunların bir kısmı Macaristan topraklarından ayrılarak doğuya doğru hareket ederler. Burada Orta Asya ve Türk kökenli Ogurlarla karşılaşırlar. Bu karışımdan ortaya çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
  Soru Açıklaması
  4.
  Ortaçağ’da Papalığın Avrupa içinde gücünü göstermesi aşağıdakilerden hangisi sayesinde olmuştur?
  Doğru Cevap: "C" Engizisyon Mahkemeleri
  Soru Açıklaması
  5.
  VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar Doğu Avrupa tarihinde etkili olan Avarlar, aşağıda verilen hangi halkı egemenliklerine katmışlardır?
  Doğru Cevap: "B" Slavları
  Soru Açıklaması
  6.
  Avrupa ülkeleri arasında İtalyan Rönesans’ından en fazla etkilenen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Fransa
  Soru Açıklaması
  7.
  O döneme kadar insan gücü ile çalıştırılan değirmenler hangi dönemden sonra su gücü ile çalıştırılmaya başlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" 9. yüzyıldan sonra
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi İber Yarımadası’ndaki Hıristiyan krallıklardan biri değildir? 
  Doğru Cevap: "A" Sicilya Krallığı 
  Soru Açıklaması
  9.
  Hangisi geç dönem ortaçağda Doğu Avrupa’da yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" Polonyalar ve Lehler Macarlara karşı mücadele etmişlerdir.
  Soru Açıklaması
  10.
  XV. yüzyılın ortasından itibaren Afrika’da yer alan Mali İmparatorluğu ile altın ve köle ticaretini geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Portekiz  
  Soru Açıklaması
  11.
  1494-1516 yılları arasında İtalya ve Fransa arasında kaç savaş yaşanmıştır?
  Doğru Cevap: "E" 5
  Soru Açıklaması
  12.
  V. yüzyılın ilk yarsından itibaren Britanya’nın doğu ve güney kesimlerini kapsayan alandaki Cermen kavimlerinin hakimiyeti (Anglo-Sakson dönemi) aşağıdakilerden hangisi ile son bulmuştur?
  Doğru Cevap: "C" Hasting Savaşı'nda II.Harold'un mağlup olması
  Soru Açıklaması
  13.
  Batı Roma İmparatorluğu’nun başkenti Roma’yı 455 yılında ele geçiren ve yağmalayan Vandal kralı aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "C" Geiserik 
  Soru Açıklaması
  14.
  14. yüzyılda Roma hukukunun yanı sıra töreye dayalı örfi hukuk da tatbik ediliyordu. Örfi hukukun Roma hukukuna göre üstün olamama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Töreye dayalı örfi hukuk sözlü, belirsiz, yerine göre ayrı ayrı ve değişebilen bir hukuk olması.
  Soru Açıklaması
  15.
  Avrupa’da yünlü kumaş ticaretiyle ünlenen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Flandre
  Soru Açıklaması
  16.
  Merkezi Arta ve Yanya olan, Bizans'tan ayrılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Epir Despotluğu
  Soru Açıklaması
  17.
  Avrupa’da Roma rakamlarının bırakılarak sıfır sayesinde hesaplamayı kolaylaştıran Arap rakamlarının kullanıldığı ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" İtalya
  Soru Açıklaması
  18.
  Bizans İmparatorluğu 13. yüzyıla parçalanmış bir şekilde girdi.
 • İznik İmparatorluğu
 • Trabzon Rum İmparatorluğu
 • Epir Despotluğu
 • Yukarıdakilerden hangileri Bizans’ın parçalanmasıyla kurulan devletler arasındadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Hansa Birliği teşkilatının özelliklerindendir? I. 14. yüzyılda etkisini attırmıştır. II. Amacı Alman ve İskandinav tüccarların eş güdümlü siyasetini sağlamaktır. III. Varlığını 18. yüzyıla kadar sürdürmüştür.
  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması
  20.
  Yüzyıl Savaşlarının ilk aşamasının tamamlanması aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Bretigny Antlaşması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.