Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Lehistan’ın birinci taksimi (5 Ağustos 1772) hangi ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Rusya, Prusya ve Avusturya
Soru Açıklaması
2.
Karşı reform ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Katolik bir reformdur.II. Diğer mezheplerden tamamen ayrılmayı hedefliyorlardı.III. Cizvitler karşı reformda önemli rol oynadılar.
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Colbertizm’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Colbert zamanında merkantilizm, Fransa’nın resmî siyaseti haline geldiği için Fransız merkantilizmidir.
Soru Açıklaması
4.
Cennette Allah’ı görme olayına ne denir?
Doğru Cevap: "E" Rü’yetullah
Soru Açıklaması
5.
Ordusunda atlı süvariler kullanarak iç ve dış düşmanlarına karşı başarılı olan ve bundan dolayı da Avrupa feodalitesinin kurucusu olarak adlandırılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Charles Martel
Soru Açıklaması
6.
Kraliçe Elizabeth hangi yıl tahta geçmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1558
Soru Açıklaması
7.
Bir teşbihte benzetme yönü ve edatı olmaması durumunda o teşbih nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Teşbih-i Beliğ
Soru Açıklaması
8.
 • Janus
 • Jül Sezar
 • I. Augustus
 • Roma’da takvim alanındaki büyük reformlar yapan kişi veya kişiler yukarıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Yalnız II
  Soru Açıklaması
  9.
  Enterdi’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Bir ülkenin dinen gayrimeşru bir yönetim ile her türlü vaftiz, evlenme uygulamasının geçersiz hâle gelmesidir.
  Soru Açıklaması
  10.
  Güneş kral olarak anılan XIV. Louis için Fransa’da güçlü ve ihtişamlı bir imparatorluk kurmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Diplomasi ve Sanat
  Soru Açıklaması
  11.
  Theresa’nın imparatoriçe ilan edilmesinden istifade etmek isteyen ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Prusya
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi 1640 “uzun parlamento” sonuçlarından biridir?
  Doğru Cevap: "A" Kralın danışmanlarının mahkum edilmesi
  Soru Açıklaması
  13.
  Fronde İsyanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I. Kardinal Mazarin’e ve Kardinal Richelieu’e karşı yapılmıştır.II. Üst düzey devlet adamlarının bir kısmı isyana destek vermiştir.III. 1648 yılında sona ermiştir.
  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi 1748-1755 tarihleri arasında Rusya’da yaşanan gelişmelerdendir?I. Ticaret canlandıII. Asker temininde zorluk yaşandıIII. Ülkenin ilk üniversitesi kuruldu
  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması
  15.
  I. Doğu Cermen kavimlerindendir. II. Silingi ve Hastingi olarak iki boya ayrılırlar. III. Batı Roma İmparatorluğu için ciddi bir tehdit oluştururlar. IV. Geiserik idaresinde tüm Kuzey Afrika'ya hakim olurlar. Yukarıda bilgileri sıralanan kavim aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Vandallar
  Soru Açıklaması
  16.
  Merkantilizmi Fransa’nın resmi siyaseti haline getiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Colbert
  Soru Açıklaması
  17.
  1709 yılında imzalanan Mania Antlaşması hangi iki devlet arasında imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "A" İngiltere-Hollanda
  Soru Açıklaması
  18.
  Anglikanizm hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "B" İngiltere
  Soru Açıklaması
  19.
  Karşı reform ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • Katolik bir reformdur.
 • Diğer mezheplerden tamamen ayrılmayı hedefliyorlardı.
 • Cizvitler karşı reformda önemli rol oynadılar.
 • Doğru Cevap: "A" I ve III
  Soru Açıklaması
  20.
  Test Act ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 • 1673’te kabul edilmiştir.
 • Katolik nüfuzunun kırılması amacını taşımaktadır.
 • II. James döneminde kabul edilmiştir.
 • Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.