Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz ve Adriyatik’te önemli sayıda koloniye sahip ve tam bir deniz-ticaret devletidir?
Doğru Cevap: "A" Venedik
Soru Açıklaması
2.
IV. Henry hangi yılda Nantes Fermanı'nı ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1598
Soru Açıklaması
3.
Cermen kavmi olan Gotların Batı koluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vizigotlar
Soru Açıklaması
4.
Fransa ve İngiltere arasında imzalanan İkinci Taksim Antlaşmasına İspanya’nın tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Antlaşmayı tanıdı.
Soru Açıklaması
5.
Diderot, “Encyclopédie”nin birinci cildinde yazdığı takdim yazısında “İnsan, ayrım gözetmeden ve çekinmeden her şeyi incelemeli ve deşmelidir... Bütün o eski aptallıkları ayaklarımızın altına almalıyız; akıl tarafından konulmamış olan bütün engelleri yıkmalıyız; bilim ve sanatı eski özgürlüklerine kavuşturmalıyız” diyerek yayın felsefesini açıklamıştır. Bu yazının ansiklopedide yayınlanmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fransa’da aydınlanma düşüncesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.
Soru Açıklaması
6.
Rusya’da asillerin yüksek kesimlerinden oluşan, bazı yaptırım ve yargı işlevlerine sahip danışma meclisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Duma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Analitik Geometri'nin temellerini atan matematikçilerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Francis Bacon
Soru Açıklaması
8.
`Toplumsal Sözleşme` kimin eseridir?
Doğru Cevap: "C" Jean-Jacques Rousseau,
Soru Açıklaması
9.
İngiltere-Fransa mücadelesinin kıta Avrupası’ndan çok sömürgelerde devam edeceğini gösteren savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avusturya Veraset Savaşları
Soru Açıklaması
10.
17. yüzyılda Avrupa’da temelleri atılan “Aydınlanma” düşüncesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Laisizm önemini yitirmiştir
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden antlaşmalardan hangisi ile İngiltere Dunkirk’e hakim olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Pireneler Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
Fransa, İspanya ile savaşa devam ettiği yıllarda ülkede çıkan Fronde İsyanının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" Fransa başbakanı Mazarin’in muhalif parlamento üyelerini tutuklatması
Soru Açıklaması
13.
18. yüzyıl Avrupasında tarımda iyileşme hangi devletlerin önderliğinde gerçekleştirildi?
Doğru Cevap: "B" Hollanda-İngiltere
Soru Açıklaması
14.
O döneme kadar insan gücü ile çalıştırılan değirmenler hangi dönemden sonra su gücü ile çalıştırılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 9. yüzyıldan sonra
Soru Açıklaması
15.
Avusturya İmparatoru Ferdinand’ın Avrupa içlerindeki ilerleyişine engel olamadığı devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı İmparatorluğu
Soru Açıklaması
16.
İngiltere iç savaşı hangi güç odakları arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere parlamentosu ile kral I. Charles arasında
Soru Açıklaması
17.
Avrupa’da güç dengelerini değiştiren mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dokuz yıl savaşları
Soru Açıklaması
18.
Geç dönem ortaçağ Almanyası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Merkezi birliğini sağlayan bir krallıktır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 1650’deki isyanın öncekinden farklı kılan bir özellik olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Asilere XIV. Louis’nin kuzeni Condé Prensi’nin katılmasıydı.
Soru Açıklaması
20.
Oliva Barışı hangi ülkeler arasında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" İsveç-Lehistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.