Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Yedi Yıl Savaşları bitiminde “Kuzey Sistemi” adı verilen ittifaklar sisteminin temellerini hangi ülkede ortaya atılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Rusya
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şıkların  hangisinde  İmparator Leopold için en büyük tehditlerden birisi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı İmparatorluğu 
Soru Açıklaması
3.
Avrupa'nın ürünlerinin başlıca dağıtım merkezi haline gelen ülke ve limanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hollanda / Anvers Limanı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Status quo ante bellum’un tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Savaş öncesi duruma dönmek
Soru Açıklaması
5.
1640 yılında toplanan parlamentoya “kısa parlamento” adı verilmesinin nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" I. Charles’ın parlamentonun desteği yerine şikayetleri dile getirmesi üzerine fesh etmesi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı ve İslam kayıtlarının Leh diye bahsettikleri halk bazı kavimlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kavimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ruslar
Soru Açıklaması
7.
 • Westminster Antlaşması’na karşılık ittifak kurulması amacıyla imzalanmıştır.
 • Katılımcılar; Avusturya, Fransa ve Rusya’dır.
 • Bu antlaşma ile birlikte Avrupa’daki “Diplomatik Devrim”de ikinci dalga meydana gelmiştir.
 • Doğu Prusya’nın kendisine vadedilmesi talebi karşılanmadığı için Rusya bu ittifaka katılmamıştır.
 • Rusya, bu antlaşmaya Osmanlı İmpatorluğu ile ilgili maddelerin eklenmesini istemiştir.
 • Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Birinci Versay Antlaşması (1 Mayıs 1756) ile ilgilidir?
  Doğru Cevap: "E" I, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  8.
  İskandinavya’nın savaşçı, korsan ve tüccar halkı olan Vikinglerin anavatanı günümüzün hangi ülke topraklarında bulunmaktaydı?
  Doğru Cevap: "B" Norveç, İsveç, Danimarka
  Soru Açıklaması
  9.
  Vandallar, İber Yarımadasına hangi yıl girmişlerdir?
  Doğru Cevap: "E" 409
  Soru Açıklaması
  10.
  Nijmegen Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "D" Fransa, İspanya, Hollanda
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi XIV. Louis’nin hayalidir?
  Doğru Cevap: "D" Fransa’da güçlü bir hükümdarın yönettiği ihtişamlı bir imparatorluk kurmak
  Soru Açıklaması
  12.
  Kuzey savaşları öncesi Doğu Avrupa’da ittifakların oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" İsveç’in tehdit olarak görülmesi
  Soru Açıklaması
  13.
  Fransa, İspanya ile savaşa devam ettiği yıllarda ülkede çıkan Fronde İsyanı’nın nedeni nedir?
  Doğru Cevap: "D" Fransa başbakanı olan Mazarin’in bensimediği politikalar
  Soru Açıklaması
  14.
  İspanya Veraset Savaşları’ndan en fazla toprak kazanan devlet hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Avusturya
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Fransa İspanya arasında imzalanan Birinci Family Compact’ının sonuçlarından biridir?
  Doğru Cevap: "A" Fransa’nın Avrupa’daki gücü tahkim etti.
  Soru Açıklaması
  16.
  Petro liderliğindeki Rusya aşağıdaki anlaşmaların hangisinden sonra bütün dikkatini İsveç savaşına vermiştir?
  Doğru Cevap: "E" 1700 İstanbul Anlaşması
  Soru Açıklaması
  17.
  İsveç ve Danimarka arasınad imzalanan Stettin Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "A" 1570
  Soru Açıklaması
  18.
  1748-1755 yılları arasında Avrupa’da bir barış döneminin yaşanmasının en önemli nedeni nedir?
  Doğru Cevap: "D" Avusturya Veraset Savaşları’nın Avrupa’da mali bir krize yol açması
  Soru Açıklaması
  19.
  Dünyanın çevresini dolaşan ve “sir” ünvanını alan ilk İngiliz aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Francis Drake
  Soru Açıklaması
  20.
  Test Act ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. 1673’te kabul edilmiştir.II. Katolik nüfuzunun kırılması amacını taşımaktadır.III. II. James döneminde kabul edilmiştir.
  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.