Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Voltaire ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Felsefe Sözlüğü en önemli eserlerinden biridir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ile Protestanlara dini özgürlük sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Nantes Fermanı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Nantes Fermanını geçersiz kılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fontainebleau Fermanı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İskoç mühendis James Watt’ın icadının önemini doğru şekilde anlatır?
Doğru Cevap: "D" Buhar gücünün pamuk ipliği gibi diğer makinelere, buharlı çekiçlere ve körüklere uygulanmasını sağlamıştır.
Soru Açıklaması
5.
Katolik kilisesine karşı reform hareketinin başlamasına yol açan ve Protestanlık mezhebinin kurulmasına neden olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Luther
Soru Açıklaması
6.
Yaptığı buluşla özellikle porselen sanayisinde büyük gelişmeler yaşanmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Josiah Wedgwood
Soru Açıklaması
7.
Nijmegen Antlaşması'nın taraflar arasında bir ateşkes niteliğinde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Louis’nin Hollanda ve İspanya’ya karşı kesin zaferi
Soru Açıklaması
8.
Westminster Antlaşması (16 Ocak 1756) hangi devletler arasında imzalanmıştır ve önemi nedir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere ve Prusya- Bu antlaşma ile birlikte Avrupa’da “diplomatik devrim” başlamıştır.
Soru Açıklaması
9.
Astroloji ve simyaya merakı olan ve değeri düşük madenleri, altına çevirdiğine inanılan filozof taşını arayan imparator hangisidir?
Doğru Cevap: "A" II. Rudolf
Soru Açıklaması
10.
Şeyh Galip’in gül, gülbün, gülşen, cuybar ve lalezar sözcüklerini bir araya getirerek bahçe ile ilgili yaptığı sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tenasüp
Soru Açıklaması
11.
Geç dönem ortaçağda İngiltere’yi hangi hanedan yönetmiştir?
Doğru Cevap: "A" Plantagenet
Soru Açıklaması
12.
I Westminster Antlaşması’na karşılık ittifak kurulması amacıyla imzalanmıştır.                   II. Katılımcılar; Avusturya, Fransa ve Rusya’dır. III.  Bu antlaşma ile birlikte Avrupa’daki “Diplomatik Devrim”de ikinci dalga meydana gelmiştir.  IV. Doğu Prusya’nın kendisine vadedilmesi talebi karşılanmadığı için Rusya bu ittifaka katılmamıştır.     V. Rusya, bu antlaşmaya Osmanlı İmpatorluğu ile ilgili maddelerin eklenmesini istemiştir. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Birinci Versay Antlaşması (1 Mayıs 1756) ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hangisi 18. yüzyılda  tarımdaki iyileştirmelerde lider olan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Hollanda
Soru Açıklaması
14.
Kuzey ittifakı hangi devlete karşı kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" İsveç
Soru Açıklaması
15.
Vesfalya Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 24 Kasım 1648
Soru Açıklaması
16.
Fransa taht varisi XV. Louis'in yedi yaşında bir İspanyol prenses ile nişanlanması planının bozulması sonucunda İspanya, Fransa'ya karşılık olarak hangi ülke ile antlaşma imzalamıştır?
Doğru Cevap: "C" Avusturya
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangi ile Fransa Franche-Comte’yi İspanyollar’a geri vermek zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" Aachen Antlaşması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde de sık işlenen, eski kabullere göre evrendeki dört ana elementten biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şem
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki anlaşmaların hangisinden sonra Batı Avrupa'da barış dönemi başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1736 Üçüncü Viyana Anlaşması
Soru Açıklaması
20.
Saint Germain fermanı hangi hükümdar tarafından yayınlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kraliçe Catherine de Medicis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.