OSMANLI DEVLETİ -Beylikten Devlete-

OSMANLI DEVLETİ

Beylikten Devlete

Osmanlı kuruluş döneminde, devletin kurucusu Osman Bey ve ondan sonra yerine geçen oğlu Orhan Bey’in kazandığı zaferler ve toprakları genişletmesiyle beraber, devlet olma yolunda emin adımlarla ilerledi.

OSMANLI BEYLİĞİNİN
BÜYÜME NEDENLERİ

 1. Osmanlı kuruluş döneminde tercih edilen coğrafi konum.
 2. Bizans sınırında bulunması.
 3. Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri.
 4. Beylikler arası mücadelelere girmemeleri.
 5. Sürekli cihat ve gaza ile uğraşmaları.
 1. Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri.
 2. Ahilerin, Şeyhlerin, Erenlerin desteğini almaları.
 3. Takip ettikleri mükemmel siyaset (Hoşgörü).
 4. Padişahların çok yetenekli olması.
 5. Kayı boyundan olmaları.
 6. Merkeziyetçiliğin sağlanması.
 7. Avrupalıların yüzyıl savaşları ile uğraşmaları.

Osmanlı Beyliği ise Türk Beylikleri arasındaki mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmişti. Böylece Osmanlı Beyliği de Türkiye Selçukluları gibi Bizans’a karşı mücadele etti.

Osman Bey

1281 yılında Ertuğrul Bey’in ölümü üzerine oğlu Osman Bey, Kayı Boyu’nun başına geçti.

Osman Bey, ilk yıllarında Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar’ı alarak burayı beyliğin merkezi yaptı.

Ayrıca Osman Bey, uçlardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Ahi liderlerinden Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlendi.

Osman Bey bu suretle Ahilerin gücünden yararlandığı gibi Ahiler de Osmanlı kuruluş aşamasında önemli rol oynadı.

Bilecik’i fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı. Bilecik’in fethedilmesi önemliydi. Osmanlı Devleti sonraki dönemlerde buradaki demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını karşılamıştır.

Türkiye Selçuklu sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilerek İran’a götürülmesi üzerine Anadolu’da iktidar boşluğu oluştu.

Bu boşluktan yararlanarak güçlenen Osman Bey, Anadolu Selçuklu yöneticilerinden bazılarının kendi hizmetine girmeleri üzerine 1299’da bağımsızlığını ilan etti. Yundhisar ve Yenişehir topraklarını da fethedip İzmit’e kadar yaklaştı.

Osman Gazi adına ilk hutbeyi Dursun Fakih okumuştur.

Not: Halil İnalcık 1302 Bafeus Savaşı

Başkentler; Karacahisar, Bilecik, Yenişehir

Koyunhisar Savaşı (Bafeon) (1302):

Bursa tekfurunun öncülüğünde birleşen Rum tekfurları, Bizans’tan aldıkları yardımla Osman Bey’i yöreden atmak için harekete geçti.

Koyunhisar’da yapılan ilk Osmanlı-Bizans Savaşı nı Osmanlı Devleti kazandı. Kazanılan zaferle Türklere İzmit yolu açılmış, Bursa’nın üç taraftan yolu kesilmiştir.

Not: Osmanlı ile Bizans arası ilk savaştır.

Bafeusun ardından 1303’te Dimbos Zaferi

İlk vergi toplanmıştır (Bac: Alışveriş vergisi)

İlk sikke (mangır)

İlk Subaşı atamasını yapmıştır.

İlk kadı atamasını yapmıştır.(İlk kadı Dursun Fakihtir)

Fahrüddin lakabıyla anılan Osman Bey, 1326’da öldü.