Osmanlı Diplomasisi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem Osmanlı ikamet elçileri arasında en başarısızı olarak ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Seyyid Ali Efendi
Soru Açıklaması
2.
1802'de Fransa'yla yapılan barış görüşmelerinde Osmanlıları temsil etmek üzere "fevkalade büyükelçi" olarak görevlendirilen devlet adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Amedi Galip Efendi
Soru Açıklaması
3.
Yabancı ülke temsilcilerine verilen “tayinâtın” kaldırılması kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yusuf Agâh Efendi
Soru Açıklaması
4.
Rusya ve Avusturya 22 Ekim 1903 Mürzsteg Programı adıyla Osmanlı hükümetine hangi sorun için nota vermişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Makedonya sorunu
Soru Açıklaması
5.
Versailes Antlaşması hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fransa- Avusturya
Soru Açıklaması
6.
1815 Viyana Kongresiyle birlikte Avrupalı devletler arasındaki bir takım sorunların toplantılar yoluyla çözülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Konferans diplomasisi
Soru Açıklaması
7.
Hangi Antlaşmanın  en ağır maddesi Kırımın kaybedilmesi olup artkıOsmanlıların kuzey Avrupa politikasının beyni olan ve çok uzun süreden beridevam eden Kırım askerî yardımı sona ermişti?
Doğru Cevap: "B" Küçük Kaynarca Antlaşması 
Soru Açıklaması
8.
1841’den itibaren Mısır Vâlisi karşılığı olarak kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mısır Hidivi
Soru Açıklaması
9.
   Kırım Savaşının, I. Mülteciler sorunu II. Rusya'nın Akdeniz'e inme düşüncesi III. Kutsal yerler sorunu gibi nedenlerinden hangileri Rusya'nın Osmanlı egemenliğinde yaşayan Ortodokslar üzerindeki etkisini artırma amacı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
10.
I. Almanya’nın başta iktisadî, sanayi ve askerî alanlarda olmak üzere birçok sahada gelişmiş olması II. İki devlet arasında bir çatışmaya neden olabilecek ve dolayısıyla aralarındaki münasebetleri zedeleyebilecek ne ana kara ne de sömürgeleri üzerinden her hangi ortak sınıra sahip olmaması III. Abdülhamid’in denge siyasetindeki yeni aktör devlet olması III. Almanya’nın diğer sömürgeci devletler gibi her hangi bir İslâm memleketini sömürge olarak sınırlarına katmaması Yukarıdakilerden hangileri II. Abdülhamid’in yeni müttefikinin, Avrupa’da yıldızı gittikçe parlayan Alman İmparatorluğu oluşunun nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması
11.
Osmanlıların hangi devletle olan ittifakı Osmanlı modern diplomasisinde bir dönüm noktası olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1790 Prusya
Soru Açıklaması
12.
II. Abdülhamid'den sonra tahta kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "B" V. Mehmed Reşat
Soru Açıklaması
13.
Avusturya 18 Eylül 1739’da Osmanlıyla imzaladığı hangi antlaşmayla Pasarofça’da kazandıkları tüm kazançları kaybetmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Belgrad Antlaşması 
Soru Açıklaması
14.
8 Temmuz 1833’de imzalanan Hünkâr İskelesi İttifak Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Mısır meselesi çözüme ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "B" Amiens Antlaşması
Soru Açıklaması
16.
1825-1858 yılları arasında büyükelçilik yapan ve İstanbul'daki en etkili diplomat olarak tarihe geçen diplomat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Stratford Canning
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Vasvar Antlaşması hangi yılda imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1664
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde dış siyaset ve diplomasiyi üstlenmiş sembol isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Abdülaziz Paşa
Soru Açıklaması
19.
Hangi antlaşmayla Avusturya Pasarofça’da kazandıkları tüm kazançları kaybetmiştir?
Doğru Cevap: "E" Belgrad Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi daimî ikamet elçilerinden amaçlanan görev, beklentiler ve hizmetler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Bulundukları ülkedeki diğer misyon şef­leriyle ilişkiye geçerek gayrimüslüm unsurları kışkırtmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.