OSMANLI İMPARATORLUĞU ORDU DİĞER ELEMANLARI VE DENİZ KUVVETLERİ

Cerahorlar

Başlangıçta ordunun silâh ve muhtelif araç-gereçleriyle çadırlarını nakletmek üzere görevlendirilen cerahorlar, daha sonra askerî inşaatlarda işçi olarak kullanılmış bir sınıftı. İhtiyâca göre daha ziyâde Hıristiyan tebea arasından seçilir ve kendilerine ücret ödenirdi.

Akıncı Ocağı

Bunların en meşhurları,

Mihal Oğulları (Sırbistan, Bosna ve Semendire’de),

Turahan Bey Oğulları (Mora’da),

Malkoç Oğulları (Silistre bölgesinde)

Evrenuz Oğulları (Arnavudluk ve Dalmaçya kıyılarında) idiler.

XVII. yüzyılda tımarlı sipahilerin geri hizmetlere alınması üzerine taşradaki asker ihtiyacı vezir ve valilerin maiyetlerindeki “saruca-sekban” ve “levend” gibi derme çatma, nizamsız kuvvetlerle karşılandı.

Osmanlı Deniz Kuvvetleri (Donanma)

1327’de Karamürsel’de ilk tersânenin kurulmasıyla, müesseseleşme yoluna girildi. Osmanlı donanmasının ilk komutanı (Deryâ Beyi) Karamürsel Alp’tir.

Donanma, Kaptan Paşa veyâ Kapnân-ı Derya denen bir deniz kuvvetleri komutanı tarafından idâre olunurdu.

Kaptan Paşa Akdeniz, Cezayir, adalar ve limanlardan sorumluydu.

Denizlere açılan savaş gemilerinde esas savaşçı unsur olan levendlerin dışında, tayfalar (muhtelif işleri gören işçiler) ve forsalar (kürekçiler) bulunurdu.

Kapudane

Patrona

Riyale

Levent

Gemiler

 • Çektiri
 • Karamürsel
 • Baştarda
 • Kadırga
 • Mavna
 • Göke
 • Barça
 • Kalyon
 • Kalite

Denizciler

 • Karamürsel
 • Sarıca Paşa
 • Çalı Bey
 • Kemal Reis
 • Burak Reis
 • Piri reis
 • Seydi ali reis
 • Turgut Reis
 • Kılıç Ali Paşa
 • Mezomorta Hüseyin Paşa

Cezayirli Gazi Hasan Paşa


OSMANLI DONANMASININ YAKILDIĞI YERLER

İnebahtı (Haçlı donanması – 1571)

Çeşme (Rus donanması – 1770)

Navarin (İngiliz, Fransız ve Rus donanması – 1827 )

Sinop (Rus donanması – 1853)