Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Final Sınavı 1
1.
Mısır’a vali olarak gönderilen Ahmed Paşa'nın isyanının bastırılmasının ardından Mısır’ı bir Osmanlı eyaleti yapacak ıslahat aşağıdaki vezirazamlardan hangisinin Kahire’ye gönderilmesiyle gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Pargalı İbrahim Paşa
Soru Açıklaması
2.
Heterodoks İslam anlayışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İslamiyetteki ana akımdan sapmış kabul edilen dini gruplardır.
Soru Açıklaması
3.
II. Bayezid, Şehzade Selim’i serdar olarak ne zaman atamıştır?
Doğru Cevap: "E" 27 Mart 1512
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1521 yılında Kutsal Roma-Germen İmparatoru V. Karl ile Fransa Kralı I. François'in savaşa girme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fransa'nın Alaman Seferi sırasında Osmanlı'nın yanında yer alması
Soru Açıklaması
5.
Boğdan’a yönelik düzenlenen sefer Arnavutluk ve Macaristan Seferi İnebahtı Zaferi Mercidabık Zaferi Mora SeferiYukarıda isimleri  sefer  ve zaferlerin hangisi veya hangileri II. Beyazıt dönemine ait değildir?
Doğru Cevap: "E" Yalnız IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kutsal Roma -Germen imparatoru olan V. Karl'ın ( Şarlken), üyesi olduğu hanedan ailelerinden miraslar yoluyla elde ettiği ülkelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" İngiltere 
Soru Açıklaması
7.
1533 yılında Alaman seferi sonunda Ferdinand’ı kapsayan yazılı olmayan bir ateşkes imzalanmıştır. Bu ateşkesin Osmanlı tarafından imzalanmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" V.Karl’ın donanmasının güçlü olmasından dolayı savaşın kaybedileceğinin düşünülmesi
Soru Açıklaması
8.
II. Bayezid, hangi tarihte tahta çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" 22 Mayıs 1481
Soru Açıklaması
9.
Hersekzade Ahmed Paşa 1497-1515 yılları arasında kaç kez sadrazamlık makamına getirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezit'in tahta çıkmasında rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "E" Hersekzade Ahmed Pafla
Soru Açıklaması
11.
Belgrad hangi yılda fethedildi?
Doğru Cevap: "C" 1521
Soru Açıklaması
12.
İlk kapitülasyon hangi ülkeye verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
13.
Şahkulu Baba Tekeli İsyanı’nı bastırmaya çalışırken yapılan bir muharebede yaralanarak vefat eden padişah kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hadım Ali Paşa
Soru Açıklaması
14.
İlk Osmanlılar ile ilgili bilgi yetersizliğinin en önemli sebebi nedir?
Doğru Cevap: "E" İlk dönemlerin günümüzde efsanevi bilgiler olması bu sebepten gerçeği tam yansıtmaması
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı İmparatorluğu'na Orta Avrupa yolunu açan fetih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belgrad
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devletin’nde vergi mükellefi sayımını ve bu kişilerin mal varlıklarını aşağıdaki defterlerden hangisi içerir?
Doğru Cevap: "B" Tahrir defteri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezit'i Boğdan seferi yapmaya zorlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Boğdan voyvodasının osmanlı topraklarına tecavüzü
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi I. Selim (1512-1520) döneminde,  meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Belgrat’ın fethedilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlı – Venedik savaşları neticesinde alınan yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Boğdan
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki hangisi II. Mehmed’in Osmanlı tahtına ikinci kez oturduğunda olgunlaştırdığı fikirlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul’u fethetmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.