Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Final Sınavı 3
1.
II. Bayezid'in kardeşi Cem Sultanın olası saldırısına karşı Otranto seferinden geri çağırdığı kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Gedik Ahmet Paşa
Soru Açıklaması
2.
Mercidabık savaşında  I. Selim hedef olarak kimi ve nereyi almıştır?
Doğru Cevap: "A" Memlük Sultanı ve Halep
Soru Açıklaması
3.
II. Mehmed’in ölümü sonrasında Cem Sultan’nın tahta çıkamayışının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karamani Mehmed Paşa’nın yeniçeriler  tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı kronikleri ne zamandan itibaren düzeli olarak tutulmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" XV. yüzyılın ortalarından itibaren 
Soru Açıklaması
5.
Hangisi II. Bayezid döneminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Anadolu üzerine çok sayıda sefer düzenlenmiş yeni yerler topraklara kazandırılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti'ne Orta Avrupa yolunu açmıştır?
Doğru Cevap: "A" Belgrad Seferi
Soru Açıklaması
7.
Cem Sultan ile II. Bayezid arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu iken giderek bir dış sorun haline de gelmiştir. Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayın bir dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Önce Rodos Şövalyelerine, sonra Papa’ya sığınması
Soru Açıklaması
8.
Yavuz Sultan Selim’in gerçekleştirdiği; I.Çaldıran ( 1514) II.Turnadağ (1515) III.Mercidabık (1516) IV.Ridaniye (1517)   Savaşlarından hangileri Memlük Devleti’ne karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" III-IV
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi I. Selim Dönemine ait bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "C" İran ve Mısır’a yönelik ticari girişim ve ortaklıklarda bulunmuştur. 
Soru Açıklaması
10.
I. Selim’ in Şehzade Ahmed’le yazıştığı gerekçesiyle idam ettirdiği veziriazam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Koca mustafa Paşa
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir sorun halini alan Cem Sultan Olayı’ndan yayarlanmak isteyen devletler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Akkoyunlular
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da Habsburg İmparatoru V. Karl ile Fransız kralı I. François arasında yaşanan siyasî mücadelenin başlangıcı kabul edilir? 
Doğru Cevap: "B" V. Karl'ın 1520'de Kutsal Roma-Germen tacını giymesi 
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların, Rodos'u 21 Aralık 1522'de anlaşma yoluyla almaları sonucu gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin kesinleşmesi 
Soru Açıklaması
15.
Regensburg Reichstag’ında ilan edilen belgede, Türklerden geri alınması istenen ve “kraliyet koltuğunun kildi, ocak yeri, Alman milletinin dış suru” gibi ifadelerle bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Macaristan
Soru Açıklaması
16.
Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçtikten sonraki ilk fethi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belgrad Seferi
Soru Açıklaması
17.
I. Selim döneminde Osmanlıların dini açıdan katılaşmasının ardında yatan en büyük sebep aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Safevilere karşı olan yeni yapılanma
Soru Açıklaması
18.
İlk Cezayir-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliği'ne kim atanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Barbaros Hayrettin Paşa
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki kişilerden hangisi Anadolu’daki İlhanlı (Moğol) hâkimiyetine karşı çıkmış ve İlhanlı Devleti’nin uç bölgelerdeki kontrolünü zayıflatmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sülemiş
Soru Açıklaması
20.
Ridaniye savaşının Osmanlı galibiyetiyle sonuçlanmasına yol açan en önemli etken hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlıların, Memlük ordusunun savaş stratejilerini öğrenerek bu durumu faydalarına kullanmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.