Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
I. IV Mehmed de orduya eşlik etmişti. II. Kalenin tutulması zor olduğu için, kale yıkıldı. III. Orduyu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yönetiyordu. Yukarıdakilerden hangisi Çehrin Seferi ile ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
1596 tarihinde gerçekleşen Haçova meydan savaşı Osmanlı ordusundaki hangi değişimi ortaya çıkartmıştı?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı ordusunun meydan savaşlarındaki ustalığından uzaklaşmış olduğunu.
Soru Açıklaması
3.
1593’de başlayan Osmanlı-Avusturya savaşı öncesi Avusturya’nın Hırvatistan’daki sınır düzenlemelerine karşı Osmanlıların aldığı en etkili önlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bosna’yı sancak statüsünden çıkartıp eyalet haline sokmak.
Soru Açıklaması
4.
İsyan sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" II. Osman
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nde ilk defa çocuğu olmadan tahta çıkan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Ahmed
Soru Açıklaması
6.
Hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmak için plan yapan önemli düşünürlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Leibniz
Soru Açıklaması
7.
Lehistan ile imzalanan Bucaş Antlaşması, hangi kalenin fethinin ardından imzalandı?
Doğru Cevap: "C" Kamaniçe Kalesi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı yönetiminin 1563 yılında Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirip Astrahan’ı fethetme kararı aşağıdaki hangi seferler yüzünden gerçekleştirilememiştir ?
Doğru Cevap: "E" Malta-Sigetvar seferleri
Soru Açıklaması
9.
IV.Murad, Lehistan cephesindeki olayların barış ile halledilmesi sonucunda hangi ülke üzerine sefere çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" İran
Soru Açıklaması
10.
Kaptanıderya Kara Murad Paşa komutasında Çanakkale Boğaz’ında Venedik donanmasının mağlup edilmesi ve boğazın tekrar Osmanlı gemilerine açılması aşağıdaki hangi veziriazam döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Derviş Mehmed Paşa 
Soru Açıklaması
11.
Abaza Mehmed Paşa’nın isyanında, kendisini Allah tarafından desteklenen kişi olduğuna inandıran Şeyh aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sarıbabazâde Abdürrahim
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki şıklardan hangisi İran şahı Şah Abbas’ın 1590’dan itibaren Osmanlı Devleti aleyhine yapmış olduğu faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İspanya ve Portekiz ile işbirliği yaparak Hint ticaretine ortak olmaya çalışması.
Soru Açıklaması
13.
Tarhuncu Ahmed Paşa'nın pek çok kişinin çıkarlarına aykırı tedbirleri yüzünden idam edilmesinden sonra yerine aşağıdaki paşalardan hangisi atanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Derviş Mehmed Paşa
Soru Açıklaması
14.
Köprülü Mehmet Paşa sadaretinin ilk döneminde mali tedbirleri aldıktan sonra hangi devletin donanmasına savaş açtı?
Doğru Cevap: "E" Venedik
Soru Açıklaması
15.
Tunus’un Osmanlılar tarafından fethi ve yeniden teşkilatlandırılması, Akdeniz’de en çok hangi devletin hakimiyet çalışmalarına engel oluşturdu?
Doğru Cevap: "D" İspanya
Soru Açıklaması
16.
Osman İmparatorluğu'nda ilk kez bir şeyhülislamı idam eden sultan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" IV. Murad
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Köprülü Mehmed Paşa’nın Hatice Turhan Sultan’ın sadrazamlık teklifini kabul etmek için öne sürdüğü şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Padişah, onun tüm kararlarını uygulayacaktı.
Soru Açıklaması
18.
IV. Mehmet Döneminde fethedilen Kamaniçe Kalesi bugün hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ukrayna
Soru Açıklaması
19.
16. yüzyılın ikinci yarısında Kafkaslarda ve Orta Asya'da Rus yayılmacılığına karşı geliştirilen en büyük proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirerek Hazar Denizi'ne ulaşma projesi.
Soru Açıklaması
20.
Leibniz, XIV. Louis’yi savaşa ikna etmek için çok cazip fikirler ileri sürmüştü: “Fransa, Hollanda ile savaşırsa ancak parasını ödeyerek müttefik bulabilir. Hâlbuki Türkler’e karşı savaşırsa majestelerine birçok yardım gelecektir. Papa, İtalya prensleri, Sicilya, İspanya size destek vereceklerdir. Mısır savaşından beklenen başarı kazanıldığında, Doğu ticaretinin deniz ve kara yolları ele geçecektir. Hristiyanlar’ın başkomutanlığı ve Türk İmparatorluğu’nun ortadan kaldırılması şerefi Fransa Kralı’nın olacaktır. “...................” ünvanı, dünyanın hakemi ve Hristiyan dünyasının yöneticisi olacak olan kral, şan ve şerefle anılacaktır”. Metinde boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Doğu İmparatoru
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.