Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Bazı araştırmacılar tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun “Duraklama Dönemi”ne girmesinin miladı kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sokollu Mehmed Paşa'nın öldürülmesi
Soru Açıklaması
2.
“Esasen 1600’lerden beri bu tarz sayımlara rastlanır, ama 1642-43 yıllarında yoğun bir tahrir faaliyetinin sonucu olan belgeler arşivlerde bulunmaktadır. Bu tahrirler sonucu tespit edilen haneler, gelir durumlarına göre tasnif edilmiş, her bir kazânın ……….-hâne sayısı tespit edilerek icmal defterlerine kaydedilmiş ve avârız vergisinin daha âdil ve etkili bir şekilde toplanması amaçlanmıştır”.Pasajda noktalı olarak boş bırakılan yere, metnin başı ve devamı da esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucu aşağıdaki terimlerden hangisi konulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Avârız
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “Buhran Dönemi”ne girmesinin sebeplerinden birisi olan hızlı nüfus artışının etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Savaşların uzun yıllar sürmesi.
Soru Açıklaması
4.
- “Köprülü’nün sadaret görevini kabul etmek için şartları şunlardı: Huzura ne telhis ederse kabul edilecek, bütün tayin ve azilleri kendisi yapacak, devlet ileri gelenlerinden birinin teşvikiyle icraatına karışılmayacak ve padişah sadrazamla ilgili çıkarılacak olumsuz söylentilere itibar etmeyecekti”. Soru: Pasajdaki ifadelere göre Köprülü Mehmet Paşa bu tür isteklerde bulunarak aşağıdaki şıklarda belirtilen hangi hedefe ulaşmak istiyordu?
Doğru Cevap: "D" Devleti içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarmak için bağımsız hareket edebilme yetkisi istiyordu.
Soru Açıklaması
5.
IV.Murad, 1633'te İran üzerine sefere çıkmadan önce hangi devlet adamını göndermiştir?
Doğru Cevap: "B" Tabanıyassı Mehmed Paşa
Soru Açıklaması
6.
Hatice Turhan Sultan, Köprülü’den önce devlet otoritesini kurmak için kaç defa sadrazam değişikliği yap- mıştır?
Doğru Cevap: "A" 14
Soru Açıklaması
7.
Süveyş Kanalı Projesinin amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Hint Müslümanlarına yardım ulaştırmak
Soru Açıklaması
8.
İstanbul’un üçte birini viraneye çeviren büyük yangın hangi yılda çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1660
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı’nın ha^la^ eski gücünü koruduğuna doğrudan delil olamaz?
Doğru Cevap: "C" Sengotar Savaşı
Soru Açıklaması
10.
Katolikliğin kalesi olan ve “Kilise’nin büyük kızı” sıfatıyla tanınan Avrupa devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
11.
Sapanca-İzmit Kanalı projesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karadeniz ve Marmara’nın birleştirilmesi
Soru Açıklaması
12.
II. Osman ve devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı tarihinin ilk reformcu padişahıdır.
Soru Açıklaması
13.
Komutası altındaki Osmanlı donanması ile Çanakkale Boğazı’nda Venedik donanmasını yenerek boğazın Osmanlı gemilerine açılmasını sağlayan, ardından Venedik filosunu Değirmenlik (Milos) Adası önünde bir defa daha mağlup ederek Girit’e yardım götürmeyi başaran ve bu başarıların sonucunda İstanbul’da ekonomik hayatın normale dönmeye başlamasını sağlayan Osmanlı Kaptanıderya'sı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kara Murad Paşa
Soru Açıklaması
14.
1566-1593 döneminde Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasındaki temel anlaşmazlık konuları nelerdir?
Doğru Cevap: "D" Yıllık vergi ve sınır ihlalleri
Soru Açıklaması
15.
1565 yılında Ulyanoğlu’nun Basra ve ona bağlı sancaklarına karşı başlatılan sefer hazırlıkları aşağıdaki hangi önemli Avrupa seferi yüzünden ertelenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sigetvar seferi 
Soru Açıklaması
16.
I. Osmanlı tarihinde tahta çıkan en genç padişah IV. Mehmed idi. II. IV. Mehmed'in annesi Turhan Sultan, Kösem Sultan'ı devre dışı bırakmıştı. III. IV. Mehmed saltanatının ilk yıllarında birden çok defa sadrazam değişikliği olmuştu. Yukarıdakilerden hangisi IV. Mehmed padişahlığı dönemi ile ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Kıbrıs’ın fethi aşağıdaki paşalardan hangisinin serdarlığında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Lala Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti’nde sancağa çıkmamış ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I. Ahmed
Soru Açıklaması
19.
Köprülü Mehmed Paşa’nın itibarını arttıran ve daha sonra yapacağı faaliyetlerde rahat hareket etme imkânını sağlayan ilk zaferi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çanakkale Boğazı’ndaki Venedik ablukasını kaldırması
Soru Açıklaması
20.
1578-1590 yılları arasını kapsayan Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti bu savaş ile uzun savaşlar dönemine girmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.