Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Final Sınavı 1
1.
Bahçesaray Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İlk Türk-Rus antlaşmasıdır.
Soru Açıklaması
2.
Hükümdarlık döneminde imar-inşa faaliyetlerine önem veren, Laleli Cami olarak bilinen caminin inşasını yaptıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" III. Mustafa
Soru Açıklaması
3.
Buçaş Antlaşması’yla Osmanlılar’a verdiği toprakları geri almanın yanısıra Boğdan’ı, Akkirman, Kili ve İsmail gibi Osmanlı kalelerini almak isteyen devlet hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Lehistan 
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Viyana Kuşatmasının başarısız olmasının nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Viyana müdafilerinin sayı olarak Osmanlı'dan üstün olması 
Soru Açıklaması
5.
İstanbul’da ilk Yahudi matbaası hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1493
Soru Açıklaması
6.
Avusturya’nın girişimleriyle 1737'de Osmanlı, Rusya ve Avusturya arasında barış görüşmeleri yapılması amacıyla başlatılan, ancak daha sonra başarısız sonucu sebebiyle "Barış Yok  Kongresi" adıyla da anılan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nemirov Kongresi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mustafa döneminde çıkan iç karışıklıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Erdel İsyanı
Soru Açıklaması
8.
Macarların Budin savaşında şehit düştükten sonra mezar taşına “145 yıllık Türk egemenliğinin son Budin Valisi bu yerin yakınında 1686 Eylül ayının 2. günü öğleden sonra yaşamının 70. yılında maktul düştü. Kahraman düşmandı, rahat uyusun” yazdıkları Osmanlı valisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdurrahman Abdi Paşa
Soru Açıklaması
9.
 • Charles de Lorraine
 • Ludwig von Baden
 • Savoylu Prens Eugene
 • Yukarıdaki komutanlardan hangilerinin Viyana bozgun yıllarında Osmanlı’nın karşısında olması alınan mağlubiyetlerin başlıca sebepleri arasında gösterilmektedir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  10.
 • Mali durumun bozulması
 • Vergi yükünün artması
 • İran seferinin iptali
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Patrona İsyanı'nı tetikleyen gelişmelerdendir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  11.
  C¸evreyle teması kesilen Belgrad’ı hangi paşanın komutasındaki 30 bin kişilik bir ordu savunuyordu?
  Doğru Cevap: "B" Mustafa Paşa
  Soru Açıklaması
  12.
  “Hâlâ meşru padişaha karşı başkaldıran birkaçmelunun asılsız ve esassız sözlerine kapılıp neden dükkânlarınızı kapatıyorsunuz? Eğer bana yardım ederseniz bunları tepelemek pek kolaydır”, sözleriyle esnafı da yanına çekerek isyanın bastırılmasında etkisi olan ve o bölgenin asayişinden sorumlu olan ağa aşağıdakilerden hangisidir ?
  Doğru Cevap: "A" Çorbacı Hasan Ağa
  Soru Açıklaması
  13.
  İlk Türk-Rus Antlaşması hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Bahçesaray Antlaşması
  Soru Açıklaması
  14.
  Haliç’in tamamı, İstanbul Boğazı’nın da önemli bir bölümünü donduran kış hangi yılda yaşanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1755
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdaki şıklardan hangisi sadrazam Merzifonlu’nun II. Viyana kuşatmasında başarısız olmasının sebeplerinden birisidir?
  Doğru Cevap: "B" Şehrin zorla alınma ihtimali varken Viyana’nın tahrip edilmemesi için kuşatmayı yavaştan alması.
  Soru Açıklaması
  16.
 • Türk matbaası
 • Ermeni matbaası
 • Rum matbaası
 • Yahudi matbaası
 • Yukarıda verilen matbaalar kuruluş tarihlerine göre kronolojik olarak eskiden yeniye nasıl sıralanır?
  Doğru Cevap: "A" IV - III - II - I
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdaki ülkelerden hangileri veraset meselelerin­den dolayı Avusturya ile aralarının açılması ihtimali nedeniyle Osmanlıların barış imzalamamasını istiyordu?
  Doğru Cevap: "B" Fransa ve İspanya
  Soru Açıklaması
  18.
  İkinci Viyana Bozgunundan sonra 1684’te Kutsal İttifak Antlaşması hangi iki ülke arasında imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Venedik-Avusturya
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi III. Mehmed döneminde gerçekleşen iç karışıklıklardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Ekonomik sıkıntılardan dolayı esnafın başlattığı isyan
  Soru Açıklaması
  20.
  “Uzun Barış Dönemi” hangi tarih aralığını kapsamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" 1739-1768
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.