Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Osmanlı ve Avusturya arasındaki Belgrad Anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1739
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin en önemli özelliğidir?
Doğru Cevap: "E" Yapılan ıslahatlarda Avrupa'nın örnek alınmaya başlanması
Soru Açıklaması
3.
Bakır para dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ekonomiyi büyük ölçüde rahatlatmıştır.
Soru Açıklaması
4.
“Şükûfecilik” denen çiçekçilik hangi padişah döneminde gelişmiştir?
Doğru Cevap: "C" III. Ahmed
Soru Açıklaması
5.
İbrahim Müteferrika ilk Türk matbaasında toplam kaç adet kitap başmıştır?
Doğru Cevap: "D" 17
Soru Açıklaması
6.
18. yüzyıldaki Osmanlı-İran mücadelesinin en ilginç yönünü askerî mücadeleler değil, hangi tartışmalar oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Mezhep
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen yeniliklerden hangisi Lale Devri’nde tasarlanmış olmasına rağmen hayata geçirilmesi çok daha sonra olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Avrupa tarzı asker yetiştirilmesi
Soru Açıklaması
8.
Ordunun başında sefere çıkan son padişah kimdir ve son sefere ne zaman çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sultan II. Mustafa Han- 1703
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da yangınların etkili olmasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Batılı uzmanların olmaması
Soru Açıklaması
10.
Savaştan kaçınan Avusturya üzerine IV. Mehmet’i sefer açmaya ikna eden sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Viyana Kuşatmasının bozguna uğramasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı içinde baş gösteren taht kavgaları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Patrona İsyanı'nın sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Matbaanın kurulması
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı'da sefere çıkan son padişah kimdir?
Doğru Cevap: "D" II. Mustafa
Soru Açıklaması
14.
II. Süleyman döneminde bozulan devlet düzenini tekrar kurmak üzere Köprülü Ailesi’nden göreve getirilen sadrazam aşağıdakilerden hangisiydi?
Doğru Cevap: "C" Fazıl Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
15.
Hangi antlaşmaya göre Azak Kalesi Ruslardan geri alınacak, Os­manlı sınırındaki Rus kaleleri yıkılacak, Rusya Lehistan’a müdahale etmeyecek, İsveç kralının ülkesine dönmesine müsaade edilecek ve Rusya eskiden olduğu gibi Kırım Hanlığına vergi verecekti?
Doğru Cevap: "D" Prut
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Salankamen muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Avusturyalılar’ın Lippa, Karansebes, Lugoş ve Tımışvar kalelerini geri alması
Soru Açıklaması
17.
Orta Avrupa'da yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı Otuz Yıl Savaşları hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1618-1648
Soru Açıklaması
18.
Köprülü Mehmet Paşa’nın sadarete getiriliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1656
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden  hangisi Karlofça Müzakerelerine taraf olan ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İtalya
Soru Açıklaması
20.
Zenta Muharebesinden sonra yapılan barış görüşmelerine hangi iki ülke ara buluculuk yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" İngiltere ve Hollanda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.