Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Anlaşması ve sonrası için söylenebilecek doğruların dışında kalır?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Sultan IV. Mehmed’in tahttan indirilmesinden sonra yerine aşağıdaki padişahlardan hangisi geçmiştir?
Doğru Cevap: "B" II. Süleyman
Soru Açıklaması
3.
1696’da Azak kalesi kimler tarafından işgal edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ruslar
Soru Açıklaması
4.
I-Kahlenberg Muharebesi II- Zenta Muharebesi III- Belgrad’ın Düşüşü IV- Salankamen Muharebesi V- Budin’in Düşüşü Yukarıdaki olaylardan hangi ikisinin yeri değiştirilirse kronolojik olarak doğru sıralanmış olurlar?
Doğru Cevap: "C" II-V.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1684’te kurulan Kutsal İttifak’ta yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
6.
Laleli Camii hangi Osmanlı Padişahı döneminde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" III. Mustafa
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devletinin tarihte ilk kez savaş tazminatı ödediği ve Karadeniz'in artık Türk gölü olmaktan çıktığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
8.
Karlofça Antlaşması’nın maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Azak Kalesi Ruslara bırakıldı.
Soru Açıklaması
9.
Kuzey’de Ruslar’a karşı daha aktif bir Osmanlı politikası takip edilmesi siyasetinin mimarı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Sokollu Mehmed Paşa
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı, İran’ın iç karışıklığından faydalanarak fetihler gerçekleştiriyorken, 1735’te Nadir Şah’ın barış teklifini neden kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Avusturya ve Rusya ile savaş ihtimalinin olması
Soru Açıklaması
11.
17. Yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da cereyan eden ve Osmanlılar’ın Avrupa cephesinde kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Otuz Yıl Savaşları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Viyana’dan sonra Osmanlı’nın gücünü hâlâ koruduğunu göstergesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Zenta Muharebesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki şıklardan hangisi Lale Devri’ndeki en önemli değişimi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti’nin ilk defa yüzünü batıya dönmesi
Soru Açıklaması
14.
Rusya'yı yanına alarak Kırım Hanı olan ve yaptığı hatalar ile Kırım'ın, Rusya'nın eline geçmesinde önemli rolü olan Kırım Hanı kimdir ?
Doğru Cevap: "A" Şahin Giray Han
Soru Açıklaması
15.
“Uzun Barış Dönemi”nde aşağıdaki isimlerden hangisi askeri^ modernleşmede önemli bir rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "E" Humbaracı Ahmed Paşa
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Demirbaş Şarl'ın Rusya işgalinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerinin dışında kalır?
Doğru Cevap: "B" Demirbaş Şarl'ın ilerleyen yaşı
Soru Açıklaması
17.
Viyana bozgunuyla Estergon Kalesi'nin düşman eline geçmesi üzerine IV. Mehmed Belgrad'da kimin öldürülmesi emrini vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Kara Mustafa Paşa 
Soru Açıklaması
18.
Ziştovi Antlaşması hangi ülkeler arasında imzalanmıştır ?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı-Avusturya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.